Tanítási és tanulási módszerek

Hogyan készíthetjük fel a fiatalokat a jövőre, mit kell tennünk pedagógusként, oktatóként, hogy ne csak eredményesen tanítsunk, hanem fejlesszük is a diákok szakmai és transzverzális kompetenciáit? Milyen módszerekkel, hogyan tudjuk aktivizálni a fiatalokat, motiválni arra, hogy saját tudásukért, fejlődésükért maguk is tegyenek, felelősséget vállaljanak?

Szerteágazó utak, módszerek léteznek a kompetenciafejlesztésben. A motiváló tanítási módszereknek (játék, csoportmunka, kutatás-felfedezés, vita, projekt) jelentős gyakorlati szerepük van a kompetenciafejlesztésben. A játékalapú és felfedeztető tanulás, a biztonságos tanulási környezet megteremtése, a kapcsolatteremtés és együttműködés támogatása tanítás-módszertani és tanulásszervezési innováció, amelyben a diákok személyiségének erősségeire és az aktív részvételre helyeződik a hangsúly.

A nevelés és oktatás reformja magában foglalja a tanár és a tanuló közötti új típusú kapcsolatot, a tanítás és tudásszerzés új stratégiáit, az eredményesebb módszereket, formákat és a hatékonyságot is befolyásoló eszközrendszert. A tanárok módszer- és eszköztárának gazdagításához ajánljuk az alábbi tanulóközpontú, aktivizáló módszereket.

"Forrásoktól a csillagokig"

Az erőforrásokból kiinduló innováció esetében meglévő termékekkel van dolgunk, szemben az ügyfelekkel és azok igényeivel

Brainstorming (ötletbörze)

Egy módszer olyan ötletek generálására, amelyek megoldást nyújtanak egy adott problémára.

Brainwriting

Gyors ötletgenerálási technika, ami kiküszöböli a hagyományos brainstorming találkozók számos buktatóját.

Csoportmunka - Teamwork

A tanulók és tanárok is egy olyan komplex rendszerben dolgozhatnak, ahol a tudás és az ismeretátadás nem csak egyéni szinten, de csoportszinten is megvalósul.

Diagnosztikus értékelés

Egyének és csoportok jellemzőinek fejlesztéséhez gyűjtünk tanulási információkat értékelés segítségével.

Élményalapú tanulás

A reformpedagógia egyik iránya, amely az oktatás módszerében az addig követett, formális fokozatok helyett az élményen alapuló tanítást hangsúlyozza.

Felfedeztető és kutatásalapú tanulás

Tanulói aktivitásra alapozott, vizsgálódáson, kutatáson alapuló tanulási/tanítási módszer

Formatív/Fejlesztő értékelés

A formatív értékelésről, olvashatunk formáló, segítő, vagy fejlesztő értékelésként egyaránt.

Gyakorlati munka értékelése

Többféle célból elvégezhetjük, szolgálhat formatív és fejlesztő értékelési célokat, illetve összegző értékelésként is alkalmazhatjuk a különböző vizsgákon.

Hálózatalapú tanulás

Az informatika, pedagógia és hálózatkutatás közös metszéspontján kialakult új szakterület neve pedig a hálózatalapú tanulás, másképpen konnektivizmus.