Diagnosztikus értékelés

Módszer típusa
Értékelési módszerek
Rövid összefoglalás
Egyének és csoportok jellemzőinek fejlesztéséhez gyűjtünk tanulási információkat értékelés segítségével.
A módszer kifejtése

A diagnosztikus értékelés mindazon pedagógiai eljárások és intézkedések összessége, melyek a pedagógiai folyamat adott szakaszának eredményeit, problémáit tárják fel. Fő funkciója módosított tanítási-tanulási stratégiák megalapozása, és a pedagógiai döntéselőkészítés.

A diagnosztikus értékelés a helyzetfeltárás eszköze, a tanulók előzetes tudásának, tanulási motivációjának, érdeklődésének, tanulási sajátosságainak feltérképezésére szolgál. A diagnosztikus értékelés a pedagógus – és természetesen a diák – tájékozódását szolgálja, az így szerzett információ alapján tervezhető hatékonyan a tanítás-tanulás folyamata az adott tanulócsoportban. A diagnosztikus céllal készült felmérés általában nem jár érdemjeggyel. Ugyanakkor fontos, hogy a diákok kapjanak érdemi tájékoztatást eredményükről.

A diagnosztikus értékelés a tanítás-tanulás több szakaszában is alkalmazható az alábbiak szerint: 

A diagnosztikus értékelés funkciója a pedagógiai folyamatban
A diagnosztikus értékelés funkciója a pedagógiai folyamatban 

                                         Forrás: Dr. Gaál Gabriella: Tervezés és értékelés (Eger, 2015)

A módszer előnyei

A tanítás-tanulás eredményessége szempontjából fontos tudnunk, hogy diákjaink birtokában vannak-e annak a tudásnak, amelyekre építeni szeretnénk a továbbiakban. A diagnózis alapján dönthetünk arról, hogyan kezdjük, illetve hogyan folytassuk a munkát a vizsgált tanulócsoportban. A diagnosztikus értékelésnek fontos szerepe van az egyénre szabott tanulási utak tervezésében, megvalósításában.

A módszerrel kapcsolatos kihívások, buktatók és azok kezelése

A diagnosztikus értékelés, a helyzetfeltárás eredményeit rosszul is lehet alkalmazni, hiszen alapul szolgál ahhoz a gyakorlathoz, amikor a közel hasonlónak tekintett tanulók tartós elkülönítését, szelektálását szolgálja (lásd szegregáció, homogén osztályokba, nívó csoportokba sorolás). 

Gyakorlati tippek a módszer alkalmazásához

A  diagnosztikus értékelés  alapeszköz tanári kelléktárban. A diagnosztikus értékelés magában foglalja az adatok összegyűjtését és részletes értékelését a tanulók tudásáról és képességeiről az adott területen. Ezek az adatok segítik a tanárt, hogy megfelelő pedagógiai eszközökkel és céltudatos tanulási folyamatok tervezésével segítsék a diákok tanulási igényeit.

A legfontosabb, hogy a pedagógus tárházában legyenek kész, előre kidolgozott kis diagnosztikus eszközök, amiket bármikor alkalmazni tud, ha bizonytalanná válik a tanulás-tanítás alkalmazott gyakorlatának sikerességében. Optimális esetben az iskolának közös diagnosztikus eszközei vannak, amiket minden tanárkolléga használhat, és a mérések eredményeit közösen dolgozzák fel.

Tanári, tanulói visszajelzések

Ajánlott szakirodalom:

Golnhofer Erzsébet:(2000):A pedagógiai értékelés.

In:Falus Iván(szerk):Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest. 392-417.

Módszer készítője
dr. Sediviné Balassa Ildikó