Metode

Cum îi putem pregăti pe tineri pentru viitor, ce trebuie să facem ca educatori și profesori nu doar pentru a preda eficient, ci și pentru a dezvolta competențele profesionale și transversale ale elevilor? Ce metode putem folosi pentru a-i motiva pe tineri să își asume responsabilitatea pentru propriile cunoștințe și dezvoltare?

Există multe modalități și metode diferite de dezvoltare a competențelor. Din punct de vedere practic, metodele de predare motivaționale (jocuri, lucrul în grup, explorare, discuții, proiecte) joacă un rol important în dezvoltarea competențelor. Învățarea bazată pe joc și pe investigație, crearea unui mediu de învățare sigur, încurajarea interacțiunii și a colaborării reprezintă inovații semnificative în metodele de predare și organizarea învățării, cu accent pe punctele forte ale personalității elevilor și pe participarea lor activă.

Reforma educației și a formării implică un nou tip de relație între profesor și elev, noi strategii de predare și de dobândire a cunoștințelor, metode, forme și instrumente mai eficiente, care influențează și eficiența. Pentru a îmbogăți setul de instrumente metodologice ale profesorilor, se recomandă următoarele metode de învățare/predare activă, centrate pe elev.

Nici o potrivire pe baza condițiilor actuale