Projektterv :A vadontermő nagygombák ismerete – Óraterv

Terv típusa
Projektterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Témakör, tanulási terület
Vadontermő nagygombák ismerete
Szakmai tantárgy(ak)
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Közoktatási tantárgy(ak)
Eredeti szerző
Dombóváriné
Tanulási, fejlesztési célok
Alapfokú gombaismereti tudás átadása: a gombák élettana, gombafajok ismertetése, gyűjtési szabályok, törvényi szabályozások, gombamérgezések típusainak ismertetése. Hozzákapcsolódóan botanikai és dendrológiai alapismeret.
Fogalmak
A nagygombáknak a legfontosabb szerepe a szerves anyagok lebontása. A gomba nem növény nem állat. Növeli a biológiai sokféleséget, elősegíti a földi élet anyagcsere folyamatait, kapcsolatot alakít ki és tart fent a növény és a gomba között.
Szükséges eszközök
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Időtartam
48 óra
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás, élő és szárítot gombafajok, szakkönyvek.

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

A tanmenet ismertetése, a dátumok megbeszélése, szükséges szakkönyvek bemutatása, előadások felvezetése. Általános ismeretek röviden a vadontermő nagygombákról.

Az óra / projekt megvalósítása

Az alapfokú gombaismereti oktatási project 48 óra elméleti órában és12 óra terepgyakorlaton zajlik.  PPT előadások levetítése, a kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Office
Értékelési terv

Formatív/Fejlesztő értékelés, Az elméleti órákon leadott előadásokat szóbeli feleletekkel, dolgozatokkal értékelem.   A gyakorlati munka értékelése az élő és szárított gombafajok felismerésével zajlik. Ezt nagyon komolyan vesszük, mert a mérges és ehető gombákat rendkívül fontos megkülönböztetni. Addig gyakoroljuk, amíg hibátlanul felismerik a fajokat.

 

Differenciálás

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, javítok, amikor szükséges.

Házi feladat, projektfeladat

A mellékelt szöveges feladat és az adott előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.