Projektterv :A vadontermő nagygombák ismerete – piani di lezione e project task completati

Tipologia di piano
Piano di progetto
Settore
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Argomento / Materia
Vadontermő nagygombák ismerete
Materie tecniche/professionali
Competenze e abilità da sviluppare
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Competenze e abilità professionali da sviluppare
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Metodo didattico
csoportmunka
Materie di interesse generale
Eredeti szerző
Dombóváriné
Obiettivi di apprendimento
Alapfokú gombaismereti tudás átadása: a gombák élettana, gombafajok ismertetése, gyűjtési szabályok, törvényi szabályozások, gombamérgezések típusainak ismertetése. Hozzákapcsolódóan botanikai és dendrológiai alapismeret.
Concetti
A nagygombáknak a legfontosabb szerepe a szerves anyagok lebontása. A gomba nem növény nem állat. Növeli a biológiai sokféleséget, elősegíti a földi élet anyagcsere folyamatait, kapcsolatot alakít ki és tart fent a növény és a gomba között.
Strumenti necessari
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Durata
48 óra
Materials to be shared before the lesson/project task

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás, élő és szárítot gombafajok, szakkönyvek.

Introduzione e preparazione della lezione / project task

A tanmenet ismertetése, a dátumok megbeszélése, szükséges szakkönyvek bemutatása, előadások felvezetése. Általános ismeretek röviden a vadontermő nagygombákról.

Realizzazione della lezione / project task

Az alapfokú gombaismereti oktatási project 48 óra elméleti órában és12 óra terepgyakorlaton zajlik.  PPT előadások levetítése, a kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Applicazioni utilizzate
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Altro
Office
Programma di valutazione

Formatív/Fejlesztő értékelés, Az elméleti órákon leadott előadásokat szóbeli feleletekkel, dolgozatokkal értékelem.   A gyakorlati munka értékelése az élő és szárított gombafajok felismerésével zajlik. Ezt nagyon komolyan vesszük, mert a mérges és ehető gombákat rendkívül fontos megkülönböztetni. Addig gyakoroljuk, amíg hibátlanul felismerik a fajokat.

 

Differenziazione

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, javítok, amikor szükséges.

Compiti a casa, project task

A mellékelt szöveges feladat és az adott előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.