Projektterv :A vadontermő nagygombák ismerete – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt projekta
Sector
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Tema, učno področje
Vadontermő nagygombák ismerete
Poklicni predmet(i)
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Metoda poučevanja
csoportmunka
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Eredeti szerző
Dombóváriné
Cilji učenja in razvoja
Alapfokú gombaismereti tudás átadása: a gombák élettana, gombafajok ismertetése, gyűjtési szabályok, törvényi szabályozások, gombamérgezések típusainak ismertetése. Hozzákapcsolódóan botanikai és dendrológiai alapismeret.
Koncepti
A nagygombáknak a legfontosabb szerepe a szerves anyagok lebontása. A gomba nem növény nem állat. Növeli a biológiai sokféleséget, elősegíti a földi élet anyagcsere folyamatait, kapcsolatot alakít ki és tart fent a növény és a gomba között.
Potrebna orodja
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Trajanje
48 óra
Gradiva, ki se izdajo pred poukom ali za projekt

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás, élő és szárítot gombafajok, szakkönyvek.

Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

A tanmenet ismertetése, a dátumok megbeszélése, szükséges szakkönyvek bemutatása, előadások felvezetése. Általános ismeretek röviden a vadontermő nagygombákról.

Izvajanje učne ure/projekta

Az alapfokú gombaismereti oktatási project 48 óra elméleti órában és12 óra terepgyakorlaton zajlik.  PPT előadások levetítése, a kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Drugo orodje, ki ni vključeno v prejšnji seznam
Office
Načrt vrednotenja

Formatív/Fejlesztő értékelés, Az elméleti órákon leadott előadásokat szóbeli feleletekkel, dolgozatokkal értékelem.   A gyakorlati munka értékelése az élő és szárított gombafajok felismerésével zajlik. Ezt nagyon komolyan vesszük, mert a mérges és ehető gombákat rendkívül fontos megkülönböztetni. Addig gyakoroljuk, amíg hibátlanul felismerik a fajokat.

 

Diferenciacija

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, javítok, amikor szükséges.

Domača naloga, projektna naloga

A mellékelt szöveges feladat és az adott előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.