Projektterv :A vadontermő nagygombák ismerete – lesson / project plan

Plantyp
Projektplan
Bereich
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Thema, Lernbereich
Vadontermő nagygombák ismerete
Berufsbezogene Fächer
Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Berufliche Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Unterrichtsmethode
csoportmunka
Allgemeine(s) Fach,Fächer
Eredeti szerző
Dombóváriné
Lern- und Entwicklungsziele
Alapfokú gombaismereti tudás átadása: a gombák élettana, gombafajok ismertetése, gyűjtési szabályok, törvényi szabályozások, gombamérgezések típusainak ismertetése. Hozzákapcsolódóan botanikai és dendrológiai alapismeret.
Konzepte
A nagygombáknak a legfontosabb szerepe a szerves anyagok lebontása. A gomba nem növény nem állat. Növeli a biológiai sokféleséget, elősegíti a földi élet anyagcsere folyamatait, kapcsolatot alakít ki és tart fent a növény és a gomba között.
Erforderliche Werkzeuge
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Dauer
48 óra
Vorab veröffentlichte Projektmaterialien

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás, élő és szárítot gombafajok, szakkönyvek.

Einführungsteil und Vorbereitung des Unterrichts- / Projektplans

A tanmenet ismertetése, a dátumok megbeszélése, szükséges szakkönyvek bemutatása, előadások felvezetése. Általános ismeretek röviden a vadontermő nagygombákról.

Umsetzung des Unterrichts / Projektplans

Az alapfokú gombaismereti oktatási project 48 óra elméleti órában és12 óra terepgyakorlaton zajlik.  PPT előadások levetítése, a kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Verwendete Anwendungen
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Andere
Office
Evaluierungsplan

Formatív/Fejlesztő értékelés, Az elméleti órákon leadott előadásokat szóbeli feleletekkel, dolgozatokkal értékelem.   A gyakorlati munka értékelése az élő és szárított gombafajok felismerésével zajlik. Ezt nagyon komolyan vesszük, mert a mérges és ehető gombákat rendkívül fontos megkülönböztetni. Addig gyakoroljuk, amíg hibátlanul felismerik a fajokat.

 

Differenzierung

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, javítok, amikor szükséges.

Hausaufgabe, Projektaufgabe

A mellékelt szöveges feladat és az adott előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.