A tavaszi tömlősgombafajok és szaporodásuk – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Témakör, tanulási terület
Vadontermő tavaszi, tömlős nagygombák és szaporodásuk
Szakmai tantárgy(ak)
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére diákok képesek lesznek felismerni a tavaszi vadontermő nagygombákat
Fogalmak
Vadontermő nagygombák közül a tömlősgombákban aszkospórákat találunk:A tömlősgombák (Ascomycota) egyedfejlődése A tömlősgombák nevüket tömlőszerű sporangiumukról, az aszkuszról kapták, amelyben nyolc spóra (aszkospóra) helyezkedik el.
Szükséges eszközök
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Fogalmak ismertetése, élő anyag bemutaása, előadás felvezetése

Az óra / projekt megvalósítása

Az előadáshoz kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. A PPT előadás levetítése. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Office
Értékelési terv

Formatív/Fejlesztő értékelés, Gyakorlati munka értékelése

 

Differenciálás

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, amikor szükséges.

Házi feladat, projektfeladat

A mellékelt szöveges feladat és az előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.