A tavaszi tömlősgombafajok és szaporodásuk – piani di lezione e project task completati

Tipologia di piano
Piano di lezione
Settore
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Argomento / Materia
Vadontermő tavaszi, tömlős nagygombák és szaporodásuk
Materie tecniche/professionali
Competenze e abilità da sviluppare
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Competenze e abilità professionali da sviluppare
természettudományi kompetenciák • Digitális kompetencia • Tanulás tanulása
Metodo didattico
csoportmunka
Materie di interesse generale
Obiettivi di apprendimento
Az óra végére diákok képesek lesznek felismerni a tavaszi vadontermő nagygombákat
Concetti
Vadontermő nagygombák közül a tömlősgombákban aszkospórákat találunk:A tömlősgombák (Ascomycota) egyedfejlődése A tömlősgombák nevüket tömlőszerű sporangiumukról, az aszkuszról kapták, amelyben nyolc spóra (aszkospóra) helyezkedik el.
Strumenti necessari
laptop, okostelefon, tankönyv, élő anyag
Durata
45 perc
Materials to be shared before the lesson/project task

Egyszerű szöveg Word, PowerPoint előadás

Introduzione e preparazione della lezione / project task

Fogalmak ismertetése, élő anyag bemutaása, előadás felvezetése

Realizzazione della lezione / project task

Az előadáshoz kapcsolódó szöveges anyag magyarázata. A PPT előadás levetítése. Az élőanyag, a hozott gombafajok felismerésének gyakorlása csoportmunkával.

Applicazioni utilizzate
Kahoot
Moodle
Canva
Google Tanterem
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Prezi
Altro
Office
Programma di valutazione

Formatív/Fejlesztő értékelés, Gyakorlati munka értékelése

 

Differenziazione

A gyengébben teljesítő diákokat egy csoportba teszem a legjobbakkal, akik segítik őket a felismerésben. Közben  figyelem a teljesítményeket és közbelépek, amikor szükséges.

Compiti a casa, project task

A mellékelt szöveges feladat és az előadás megtekintése, fajok felismerésénak gyakorlása.