Fenntartható divat – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Fenntartható divat, draping technika alkalmazása
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
kreatív tervezői gondolkodás, öltözék- és/vagy kiegészítőtervezés feladat ellátása
Módszer, tanulásszervezési
projektalapú tanulás
Tanulási, fejlesztési célok
A projekt végére divatbemutató/kiállítás létrehozása újrahasznosított anyagokból készült öltözékekből
Fogalmak
öltözéktervezés régi ruhadarabok újrahasznosításával
Szükséges eszközök
számítógép, okostelefon, internet, projektor, szabóbaba, varrógép, szegővarrógép, vasaló, vasalóállvány, kellékanyagok, kellékek, régi ruhadarabok
Időtartam
10 órablokk
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Megnézte mindenki a belinkelt Pinterest-gyűjteményt? 

 • Mit gondoltok a ruhaipar és a környezetre gyakorlot hatásáról?
 • Miért fontos tevőlegesen is hozzájárulni a divatipar környezeti lábnyomának csökkentéséhez?
 • Mit gondoltok, mely régi ruhadarabokból érdemes új ruházati termékeket vagy kiegészítőket tervezni?
Az óra / projekt megvalósítása
 1. csapatok kialakítása
 2. az egyes csapatok ötletbörzéje, téma és irányvonal kitalálása (Jamborad); munkaterv és projektnapló kialakítása (Jamboard)
 3. moodborad készítése (Canva)
 4. első ötletvázlatok készítése
 5. vázlatok kiválasztása - első szelekció (Jamboard)
 6. vázlatok kidolgozása
 7. a végleges tervek kiválasztása - második szelekció  (Jamboard)
 8. a végleges tervek kidolgozása
 9. a tervek megvalósítása a választott alapanyagokból
 10. a kész modellek bemutatása kiállítás/divatbemutató keretében + digitálisan a Genially segítségével
Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Genially
Canva
Jamboard
Értékelési terv

Az értékelés értékelőtáblázat segítségével történik, melynek szempontjait a diákok már a projekt kezdetén megkapják, ez alapján ön- és csapatértékelést tudnak végezni.

Differenciálás

A differenciált tanítás a folyamat középpontjába a diákokat állítja, ehhez alkalmas keretet biztosít a csapatmunka a projektmunka keretében, a következő megvalósítandó célokkal:

 • "biztosítson motiváló, vonzó feladatokat minden diák számára;
 • kínálja fel a tanulás különféle módszereit lényeges témák és koncepciók, jelentõs folyamatok és képességekre támaszkodó tevékenységek alapján; 
 • tegye lehetõvé a tartalom, a tanulás és az eredmények változatos megközelítését;
 • elégítse ki a diákok érdeklõdését és tanulási vágyát;
 • adjon lehetõséget a diákoknak arra, hogy változatos formákban tanuljanak;
 • biztosítsa, hogy minden diák a tantervi elõírások és elvárások szerint haladjon;
 • alapozza meg a diákok szükségleteire épülõ és a tanárok által serkentett tanulást".*

* részlet a Differenciálás a tanításban, tanulásban c. kézikönyvből. 

Házi feladat, projektfeladat

A csapatok munkatervet és hozzátartozó projektnaplót készítenek (Jamboard), amelyben rögzítik, hogy a csoport tagjai közül ki melyik részfolyamatért felelős és mikorra kell elvégeznie a rá bízott feladatot. Ezáltal a pedagógus számára is egyértelmű, könnyen átlátható, hogy ki mit végzett, miért felelős a munkafolyamatban.