Fashion/vocabulary – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
szakmai szókincs
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Médiaműveltség
Produktivitás és számonkérhetőség
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
szókincs, kooperáció, prezentáció, kreativitás
Módszer, tanulásszervezési
fordított osztályterem
játékosítás
kooperatív tanulás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
szókincs bővítés, prezentációs készség fejlesztése, együttműködés
Fogalmak
ruhák szabásvariációi, divatstílusok, anyagok
Szükséges eszközök
Számítógép, projektor
Időtartam
90 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Bemelegítésként minden csoport szóvivője elmesélheti, hogy ment a munka, hogyan alakult a munkamegosztás, mennyi időt töltöttek a feladat elkészítésével, érdekesnek találták-e, hogyan boldogultak a WordArt alkalmazással. 

Az óra / projekt megvalósítása

1. A csoportok sorban kivetítik a szófelhőiket és a szavak alapján elmondják a tudnivalókat, érdekességeket, amiket a kutatómunka során tanultak. A diákok egymás közt előre felosztják a szavakat, hogy mindenkinek jusson mondanivaló. Az előadások után az osztály kérdezhet, kiegészíthet, stb..

2. Játék, amelyben már az egész osztály aktívan részt vesz.  Újra elővesszük az első szófelhőt. Egy diák választ egy szót és mondato(ka)t alkot vele. Azonban a kiválasztott szót a "chicken" szóra cseréli. (Pl: Evening dresses are often made of chicken. Chicken is a royal material. The most expensive chicken is made of worm and it's called floss. /SILK/

A többieknek a szófelhőt tanulmányozva ki kell találni, melyik szót rejti a "chicken". (Ezeken a mondatokon nagyon szoktak nevetni, és annak is megjön a kedve, aki eleinte bátortalanabb.) 

 

 

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Google Forms
Wordart
Quizlet
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Pinterest, blog.treasurie.com
Értékelési terv

A tanulók önértékelési lapot kapnak, amin különböző szempontok alapján saját magukat (a csoportjukat)  értékelhetik. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB0exqt9W7wQ7elvYtvLyYRXz4y_nuC1-YMAmw2TX-3gNLig/viewform?usp=sf_link

Differenciálás

A legtöbb csoportban van olyan tanuló, aki súlyosan szorong attól, ha a többiek előtt kell beszélnie, előadnia. Az ő feladatuk lehet, hogy készítsenek egy képes szószettet a csoportjuk szókincséből a Quizlet-ben. Ezt megoszthatják az osztállyal, így szép fokozatosan mindenki megtanulhatja mindhárom csoport fogalmait.

(Ezeket fokozatosan kérem számon.)  

Házi feladat, projektfeladat

Házi feladat: A Quizlet szett segítségével megtanulni ez első téma szavait.