Jobs, voluntary work – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Oktatás
Tema, učno področje
angol
Poklicni predmet(i)
Razred
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
íráskészség, olvasási és szövegértési készség fejlesztése , életvezetési készségek fejlesztése
Metoda poučevanja
csoportmunka
Cilji učenja in razvoja
szókincsfejlesztés, nyelvtani struktúrák gyakorlása
Koncepti
hivatalos levél, vonatkozó névmások gyakorlása
Potrebna orodja
Projektor, English Plus 4 Oxford University Press tankönyv és munkafüzet, Laptop, JBL
Trajanje
45 perc
Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Előző óra házi feladata: vonatkozó névmások: Mf. 51/1, 2

Izvajanje učne ure/projekta
 1.  

  Bevezetés: Szófelhő: A tanulók a bemutatott szófelhőt 1 percig memorizálhatják, majd minél többet le kell írniuk a felhőben látott szavakból. - Pármunka 

  A szófelhő linkje a WordArt alkalmazásban: https://wordart.com/edit/kr5pur5rg1wk

  2. Tanári kérdések: A szófelhőben található szavak milyen levélből származnak? 

                                Mi az az önkéntes munka? 

                                Milyen önkéntes munkák lehetségesek?

  3. Tk. 63. oldalán található levelet elolvassák a tanulók. Tanári kérdésekre válaszolnak a levéllel kapcsolatban. Gap filling: A hiányzó vonatkozó névmásokat beírják a levél szövegébe.

  Tk. 63/4. feladat: Listening: Pronunciation: helyes kiejtés gyakorlása.

  4. Tk. 63/2. feladat kivetítve: Írják be a tankönyvben a mondatokba a megfelelő vonatkozó névmásokat.

  5. Egyéni munka: A 63/3. feladat megoldása: Találják meg a vonatkozó mondatok másik felét.

  6. - Frontális munkában beszélgetés kivetített képekről: a képeken látható emberek foglalkozását határozzák meg: légi utaskísérő, recepciós, tanár. Milyen tevékenységet végez az adott foglalkozású ember? Melyiket végeznék szívesen önkéntes munkaként és miért? 

     - Pármunka: Írjanak olyan összetett mondatokat a képekkel kapcsolatban, amelyek tartalmazzák a tanult vonatkozó névmásokat!

      1.

  7. YouTube videó megtekintése: Jobs and occupations. 

  Pármunka: A videó 25 különböző foglalkozást említ. Írják le minél többnek a nevét.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wvge8RGKpy8

  8. Pármunka: Mf. 53/3. Önkéntes munkára jelentkező levél kifejezéseinek megtalálása. 

  9. Házi feladat kiosztása és az órai munka értékelése

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
Wordart
Drugo orodje, ki ni vključeno v prejšnji seznam
YouTube
Načrt vrednotenja
 1. A szófelhőnél a legtöbb szót leíró pár pluszt kap.
Diferenciacija

A házi feladatnál: Gyengébb tanulók a munkafüzet feladata alapján dolgoznak, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást válaszhatják a jelentkező levél megírásához.

Domača naloga, projektna naloga

Az órán tanultak alapján egy önkéntes álláshelyre jelentkező levél megírása. Gyengébb tanulók a Mf. 53/4. feladata alapján, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást választhatják.