Jobs, voluntary work – piani di lezione e project task completati

Tipologia di piano
Piano di lezione
Settore
Oktatás
Argomento / Materia
angol
Materie tecniche/professionali
Competenze e abilità da sviluppare
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Competenze e abilità professionali da sviluppare
íráskészség, olvasási és szövegértési készség fejlesztése , életvezetési készségek fejlesztése
Metodo didattico
csoportmunka
Obiettivi di apprendimento
szókincsfejlesztés, nyelvtani struktúrák gyakorlása
Concetti
hivatalos levél, vonatkozó névmások gyakorlása
Strumenti necessari
Projektor, English Plus 4 Oxford University Press tankönyv és munkafüzet, Laptop, JBL
Durata
45 perc
Introduzione e preparazione della lezione / project task

Előző óra házi feladata: vonatkozó névmások: Mf. 51/1, 2

Realizzazione della lezione / project task
 1.  

  Bevezetés: Szófelhő: A tanulók a bemutatott szófelhőt 1 percig memorizálhatják, majd minél többet le kell írniuk a felhőben látott szavakból. - Pármunka 

  A szófelhő linkje a WordArt alkalmazásban: https://wordart.com/edit/kr5pur5rg1wk

  2. Tanári kérdések: A szófelhőben található szavak milyen levélből származnak? 

                                Mi az az önkéntes munka? 

                                Milyen önkéntes munkák lehetségesek?

  3. Tk. 63. oldalán található levelet elolvassák a tanulók. Tanári kérdésekre válaszolnak a levéllel kapcsolatban. Gap filling: A hiányzó vonatkozó névmásokat beírják a levél szövegébe.

  Tk. 63/4. feladat: Listening: Pronunciation: helyes kiejtés gyakorlása.

  4. Tk. 63/2. feladat kivetítve: Írják be a tankönyvben a mondatokba a megfelelő vonatkozó névmásokat.

  5. Egyéni munka: A 63/3. feladat megoldása: Találják meg a vonatkozó mondatok másik felét.

  6. - Frontális munkában beszélgetés kivetített képekről: a képeken látható emberek foglalkozását határozzák meg: légi utaskísérő, recepciós, tanár. Milyen tevékenységet végez az adott foglalkozású ember? Melyiket végeznék szívesen önkéntes munkaként és miért? 

     - Pármunka: Írjanak olyan összetett mondatokat a képekkel kapcsolatban, amelyek tartalmazzák a tanult vonatkozó névmásokat!

      1.

  7. YouTube videó megtekintése: Jobs and occupations. 

  Pármunka: A videó 25 különböző foglalkozást említ. Írják le minél többnek a nevét.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wvge8RGKpy8

  8. Pármunka: Mf. 53/3. Önkéntes munkára jelentkező levél kifejezéseinek megtalálása. 

  9. Házi feladat kiosztása és az órai munka értékelése

Applicazioni utilizzate
Wordart
Altro
YouTube
Programma di valutazione
 1. A szófelhőnél a legtöbb szót leíró pár pluszt kap.
Differenziazione

A házi feladatnál: Gyengébb tanulók a munkafüzet feladata alapján dolgoznak, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást válaszhatják a jelentkező levél megírásához.

Compiti a casa, project task

Az órán tanultak alapján egy önkéntes álláshelyre jelentkező levél megírása. Gyengébb tanulók a Mf. 53/4. feladata alapján, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást választhatják.