Digitalni izobraževalni materiali

other
Izobraževanje

Moodle zagotavlja prilagodljiv nabor orodij za podporo kombiniranega učenja…

other
Naravoslovje, matematika in statistika

GeoGebra (kratica iz besed geometrija in algebra) je interaktivna aplikacija…

other
Izobraževanje

MS Teams omogoča varno komunikacijo med dijaki, šolami in širšo skupnostjo s…

video
Izobraževanje

Dijaki radi gledajo videoposnetke na YouTubu, saj jim pomagajo tako pri…

game
Naravoslovje, matematika in statistika

Gizmos so interaktivni matematični in naravoslovni laboratoriji ter…

quiz
Izobraževanje

Z Microsoft Forms lahko ustvarimo ankete, kvize in vprašalnike, povabimo…

quiz
Izobraževanje

Aplikacija Plickers je pri pouku uporabna predvsem za pridobitev povratne…

video
Izobraževanje

Ustvarimo lahko posnetek zaslona, ki je na voljo v samem programu PowerPoint…

other
Izobraževanje

H5P je enostavno orodje, ki omogoča ustvarjanje več kot 40 različnih…

quiz
Se ne uporablja

Ponovitev sklopa Občutenje in zaznavanje