Jobs, voluntary work – lesson / project plan

Plantyp
Unterrichtsplan
Bereich
Oktatás
Thema, Lernbereich
angol
Berufsbezogene Fächer
Klasse
Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Berufliche Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
íráskészség, olvasási és szövegértési készség fejlesztése , életvezetési készségek fejlesztése
Unterrichtsmethode
csoportmunka
Lern- und Entwicklungsziele
szókincsfejlesztés, nyelvtani struktúrák gyakorlása
Konzepte
hivatalos levél, vonatkozó névmások gyakorlása
Erforderliche Werkzeuge
Projektor, English Plus 4 Oxford University Press tankönyv és munkafüzet, Laptop, JBL
Dauer
45 perc
Einführungsteil und Vorbereitung des Unterrichts- / Projektplans

Előző óra házi feladata: vonatkozó névmások: Mf. 51/1, 2

Umsetzung des Unterrichts / Projektplans
 1.  

  Bevezetés: Szófelhő: A tanulók a bemutatott szófelhőt 1 percig memorizálhatják, majd minél többet le kell írniuk a felhőben látott szavakból. - Pármunka 

  A szófelhő linkje a WordArt alkalmazásban: https://wordart.com/edit/kr5pur5rg1wk

  2. Tanári kérdések: A szófelhőben található szavak milyen levélből származnak? 

                                Mi az az önkéntes munka? 

                                Milyen önkéntes munkák lehetségesek?

  3. Tk. 63. oldalán található levelet elolvassák a tanulók. Tanári kérdésekre válaszolnak a levéllel kapcsolatban. Gap filling: A hiányzó vonatkozó névmásokat beírják a levél szövegébe.

  Tk. 63/4. feladat: Listening: Pronunciation: helyes kiejtés gyakorlása.

  4. Tk. 63/2. feladat kivetítve: Írják be a tankönyvben a mondatokba a megfelelő vonatkozó névmásokat.

  5. Egyéni munka: A 63/3. feladat megoldása: Találják meg a vonatkozó mondatok másik felét.

  6. - Frontális munkában beszélgetés kivetített képekről: a képeken látható emberek foglalkozását határozzák meg: légi utaskísérő, recepciós, tanár. Milyen tevékenységet végez az adott foglalkozású ember? Melyiket végeznék szívesen önkéntes munkaként és miért? 

     - Pármunka: Írjanak olyan összetett mondatokat a képekkel kapcsolatban, amelyek tartalmazzák a tanult vonatkozó névmásokat!

      1.

  7. YouTube videó megtekintése: Jobs and occupations. 

  Pármunka: A videó 25 különböző foglalkozást említ. Írják le minél többnek a nevét.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wvge8RGKpy8

  8. Pármunka: Mf. 53/3. Önkéntes munkára jelentkező levél kifejezéseinek megtalálása. 

  9. Házi feladat kiosztása és az órai munka értékelése

Verwendete Anwendungen
Wordart
Andere
YouTube
Evaluierungsplan
 1. A szófelhőnél a legtöbb szót leíró pár pluszt kap.
Differenzierung

A házi feladatnál: Gyengébb tanulók a munkafüzet feladata alapján dolgoznak, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást válaszhatják a jelentkező levél megírásához.

Hausaufgabe, Projektaufgabe

Az órán tanultak alapján egy önkéntes álláshelyre jelentkező levél megírása. Gyengébb tanulók a Mf. 53/4. feladata alapján, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást választhatják.