Jobs, voluntary work – lesson / project plan

Type of lesson / project plan
Lesson plan
Sector
Oktatás
Topic, learning area
angol
Vocational subject(s)
Grade
Competencies, skills to be developed
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Professional competencies, skills to be developed
íráskészség, olvasási és szövegértési készség fejlesztése , életvezetési készségek fejlesztése
Teaching method
csoportmunka
Learning and development goals
szókincsfejlesztés, nyelvtani struktúrák gyakorlása
Concepts
hivatalos levél, vonatkozó névmások gyakorlása
Required tools
Projektor, English Plus 4 Oxford University Press tankönyv és munkafüzet, Laptop, JBL
Duration
45 perc
Introductory part and preparation of the lesson / project plan

Előző óra házi feladata: vonatkozó névmások: Mf. 51/1, 2

Implementation of the lesson / project plan
 1.  

  Bevezetés: Szófelhő: A tanulók a bemutatott szófelhőt 1 percig memorizálhatják, majd minél többet le kell írniuk a felhőben látott szavakból. - Pármunka 

  A szófelhő linkje a WordArt alkalmazásban: https://wordart.com/edit/kr5pur5rg1wk

  2. Tanári kérdések: A szófelhőben található szavak milyen levélből származnak? 

                                Mi az az önkéntes munka? 

                                Milyen önkéntes munkák lehetségesek?

  3. Tk. 63. oldalán található levelet elolvassák a tanulók. Tanári kérdésekre válaszolnak a levéllel kapcsolatban. Gap filling: A hiányzó vonatkozó névmásokat beírják a levél szövegébe.

  Tk. 63/4. feladat: Listening: Pronunciation: helyes kiejtés gyakorlása.

  4. Tk. 63/2. feladat kivetítve: Írják be a tankönyvben a mondatokba a megfelelő vonatkozó névmásokat.

  5. Egyéni munka: A 63/3. feladat megoldása: Találják meg a vonatkozó mondatok másik felét.

  6. - Frontális munkában beszélgetés kivetített képekről: a képeken látható emberek foglalkozását határozzák meg: légi utaskísérő, recepciós, tanár. Milyen tevékenységet végez az adott foglalkozású ember? Melyiket végeznék szívesen önkéntes munkaként és miért? 

     - Pármunka: Írjanak olyan összetett mondatokat a képekkel kapcsolatban, amelyek tartalmazzák a tanult vonatkozó névmásokat!

      1.

  7. YouTube videó megtekintése: Jobs and occupations. 

  Pármunka: A videó 25 különböző foglalkozást említ. Írják le minél többnek a nevét.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wvge8RGKpy8

  8. Pármunka: Mf. 53/3. Önkéntes munkára jelentkező levél kifejezéseinek megtalálása. 

  9. Házi feladat kiosztása és az órai munka értékelése

Used digital devices
Wordart
Other
YouTube
Evaluation plan
 1. A szófelhőnél a legtöbb szót leíró pár pluszt kap.
Differentiation

A házi feladatnál: Gyengébb tanulók a munkafüzet feladata alapján dolgoznak, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást válaszhatják a jelentkező levél megírásához.

Homework, project task

Az órán tanultak alapján egy önkéntes álláshelyre jelentkező levél megírása. Gyengébb tanulók a Mf. 53/4. feladata alapján, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást választhatják.