Desert Island – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Conditionals, nyelvtan
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
játékosítás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
A diákok a korábban elsajátított nyelvtani anyagot dolgozzák fel, gyakorolják
Fogalmak
first, second, third conditional
Szükséges eszközök
okostelefon
Időtartam
90 perc
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Ha lehetne csatolni, akkor ppt, így szerényebb körülmények között a pdf segítségével irányítjuk a kerettörténetet. 

0-5.p. Warm up - A diákok mentimeteren szavakat/kifejezéseket gyűjtenek "desert island" témakörben. 

5-10. p. Shipwreck - A diákok különböző karakterkártyák közül véletlenszerűen választanak egyet maguknak, ami alapján 5 eszközt kell "megmenteniük a süllyedő hajóról". 

 

 

Az óra / projekt megvalósítása

10-30. p. Staying alive - Három csoportot alakítunk véletlenszerűen, innentől kezdve csoportban kell együttműködni. A három csoport három különböző helyen alakul meg: tengerparti részen, hegyvidéki részen, dzsungelben. Itt közösen, a rendelkezésre álló eszközökkel egy házat/menedéket kell tervezniük (papírra rajzolva).

30-45. p. SOS - A diákoknak first conditionalben 10 mondatot kell írniuk redmentára, amik ötletek a menekülésre a szigetről. (pl. If we can cut down a tree, we'll be able to light a huge fire)

45-60. p. A year later - Már minden reményüket elvesztették, hogy megmenekülnek, így second conditionalben kell naplóbejegyzést írni, hogy mit tennének, ha kijutnának. Utána megmutatják ezt valakinek a csoportból, egymás esetleges hibáit kijavítva. 

60-75. p. Escaping - A tanulóknak egy Kahoot kvízt kell megoldaniuk, hogy kijuthassanak a szigetről. 

75-90. p. Back home - A tanulók hármas csoportokban (minden helyszínről egy ember) beszélik meg, hogy miket tapasztaltak a szigeten, mit csináltak, ettek, ittak stb. 

 

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Redmenta
Kahoot
Mentimeter
Értékelési terv

A redmenta esetében tanári értékelés, a Kahoot automatikusan értékeli a válaszokat, tanári értékeléssel kiegészítve, míg az egyik önálló feladatnál társértékelést lehet használni, természetesen adott esetben a tanár segítségét kérve. 

Differenciálás

A csoportokban általában különböző a tanulók nyelvtudási szintje, így erre kell odafigyelni. Adott esetben a páros munkánál, illetve a hármas csoportoknál ki lehet jelölni úgy a párokat/csoportokat, hogy egy-egy magasabb szinten álló tanuló tudjon segíteni a gyengébbeknek. 

Házi feladat, projektfeladat

OKJ-n nem látom értelmét a házi feladatnak. 

Fájl csatolása