Múzeumlátogatás, őskori kemencemásolatban égetés, prezentáció – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Kreatív
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Produktivitás és számonkérhetőség
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Vezetés és felelősségvállalás
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Manuális készségek, manuális eszközhasználat, digitális technika, összehangolásolása,
Módszer, tanulásszervezési
kooperatív tanulás
csoportmunka
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
Élmény alapú tanulás, szaktörténeti ismeretek bővítése, égetési gyakorlati, tapasztalati ismeretek megszerzése, prezentáció, dokumentáció készítés
Fogalmak
neolit -, réz-, bronz- és vaskori kerámiaművesség a Kárpát-Medencében, Kerámia égetés őskori kemence másolatban
Szükséges eszközök
jegyzetfüzet, vázlatfüzet, tollak, rajzeszközök, kesztyűk, hőszigetelő paplan (kaolingyapot), hőfokmérő, védő szemüveg
Időtartam
9 és 1/2 óra
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Kalicz Nándor: Agyag istenek

 

A kép eltávolítva.

 1974, Corvina kiadó,

Kerámiaégetési kísérlet a százhalombattai Régészeti Parkban , szerzők: Csongrádiné Balogh Éva és Lakatosné Pammer Gabriella

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

3x 3 iskolai tanórán primitív kerámiakészítés, (marokedény, felrakási technikákkal készített egyszerű tárgyak, bekarcolt díszítés alkalmazása), szárítási műveletek, becsomagolás, szállítás

Az óra / projekt megvalósítása

9 órakor találkoztunk a Régészeti Parkban Százhalombattán, ahol az őskori  kemencemásolatban, egy agyagból tapasztott kas kemencében rétegesen elhelyeztük az égetendő kiszárított tárgyakat, majd lassan meggyújtottuk először papírdarabokat, majd vékonyra aprított akácfa ágakat. A tüzelést a kezdettől a lezárásig 5 ember felügyelte, míg a csoport másik fele a Régészeti Parkban lévő bronzkori házrekonstrukciókat, a hozzájuk kapcsolódó kiállítást és a feltárt Hallstatti- -kultúrához tartozó halomsírt tanulmányozták és jegyzeteket készítettek. Ezután 3 csoportra osztva felváltva a városban lévő Matrica múzeumot meglátogatták, a következő feladathoz készítettek tanulmányrajzokat egy kiválasztott bronzkori, vagy vaskori kerámiatárgyról. E közben az égetést folytattuk, egy valaki dokumentálta. 5 és fél óra elteltével megkezdtük a kemence lefojtását kb. 750 C°-nál.  Három nappal később a kemence kibontását, az edények kiszedését és a becsomagolását én és 2 vállalkozó növendék végezte, mivel tanórán kívüli elvégzendő munka volt. A kiértékelést, az anyag összegyűjtését, a részfeladatokat egymás között megosztva végezte a csoport. A prezentáció elkészítése otthon és a következő tanórán fejeződött be .

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Google Tanterem
Animoto
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
office365
Értékelési terv

A közösen végzett feladat elbírálását  a csoportra bíztam azzal a céllal, hogy az önértékeléssel a tudatosságot és a feladatvállalásban a készségességet erősítsük. A vázlatkészítés, tanulmányrajz készítés nem képez önálló osztályzatot, hanem a következő, ehhez kapcsolódó projekt feladat előkészítése. Annak befejezésével értékeljük közösen.

Differenciálás

Megosztott közösségi munka, igazi projekt feladatról szólt a 9 és fél szakmai óránk, a lelkes részvétel miatt nem volt szükség differenciálásra az értékeléskor

Házi feladat, projektfeladat

Mindenki szinte egyformán, aktívan részt vett, felelősségteljesen viselkedett, a prezentáció elkészítésekor jól teljesítettek. A prezentációt részekre osztva egymást váltva mutatták be a következő alkalommal.  Power Point-ot , word szövegszerkesztőt és mobil alkalmazással videó szerkesztőt használtak.