Lesson and project plans

Oktatás
a tanult információk feldolgozása, elmélyítése
Clone count: 0
Oktatás
Az óra végére a diákok képesek lesznek adott szövegben felismerni, illetve…
Clone count: 0
Oktatás
Izmok tonizálása, mozgáskoordináció fejlesztése, feszes ínszalagok lazízása,…
Clone count: 0
Természettudományok, matematika és statisztika
A tanulók az óra végére megtanulják, hogy mi az üvegházhatás és milyen…
Clone count: 0
Oktatás
A tanulók az óra végére megtanulják, hogy mi az üvegházhatás és milyen…
Clone count: 0
Oktatás
Az eddig tanult nyelvtani ismeretek megszilárdítása, ismétlése, a hiányok…
Clone count: 0
Egészségügy és jólét
A diákok önismeretének és önértékelésének fejlesztése, az önbizalom növelése. A…
Clone count: 0
Oktatás
készség szintű alkalmazása a műveleteknek
Clone count: 0
Művészetek és humán tudományok
Célom, hogy az óra végére a tanuló képes legyen pengetve eljátszani az adott…
Clone count: 0
Természettudományok, matematika és statisztika
− Röpdolgozat eredmények megbeszélése. Az értékelés célja a tanulók…
Clone count: 0