Viselettörténeti kiállítás tervezés – piani di lezione e project task completati

Tipologia di piano
Piano di lezione
Settore
Művészetek és humán tudományok
Argomento / Materia
Kiállításrendezés
Materie tecniche/professionali
Competenze e abilità da sviluppare
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Competenze e abilità professionali da sviluppare
Térlátás, innovatív kreativitás, együttműködés, design gondolkodás, prezentáció, kommunikáció fejlesztés
Metodo didattico
csoportmunka
projektalapú tanulás
Obiettivi di apprendimento
Az óra végén elkészítik egy viselettörténeti kiállítás tervét, melyet prezentálni is képesek
Concetti
Tevezés, méretarány, viselettörténet, kiállítási rendszerek, arculat
Strumenti necessari
Laptop, okostelefon, papír, színes technika
Durata
3 órablokk
Materials to be shared before the lesson/project task
Introduzione e preparazione della lezione / project task
 • Csoportok kialakítása 
 • Creative Commons Search
 • Pinterest gyűjtés
 • prezi vetítése a 60-as, 70-es évek stílusának, férfi, női viseletének bemutatása.
 • Bubbl.us alkalmazásban gondolati térkép lekészítése, ötletek rendszerezése, a munkafolyamat rögzítése.

 

Realizzazione della lezione / project task
 • Brainstorming
 • Creative Commons Search gyűjtés alapján moodboard készítés
 • Az alaprajz és a stílusjegyek alapján a tér beosztása, elválasztó vonalak kijelölése.
 • Illusztrátorban a kiállítás design elemeinek megtervezése, arculatának kialakítása.
 • A posztamensek, vitrinek, babák elhelyezkedésének meghatározása, a bemutatndó ruhák kihelyezésének megtervezése.
 • A kiállítás információs rendszerének koncepciójának kialalkítása az arculai jegyek felhasználásával. 
 • Vázaltok készítése
 • A tervek elkészítése Photoshop, Illusztrátor, 3D STUDIO MAX segítségével
 • Prezi összeállítása a tervek bemutatásához
Applicazioni utilizzate
Bubbl.us
Adobe Illustrator
Prezi
Altro
Photoshop, 3D STUDIO MAX
Programma di valutazione

A tervek és a prezentáció szövegesen, írásban történik a gyakorlati munka értékelésének szempontjai szerint. Az ötlet és a megvalósítás összhangja, a megfelelő módszerek megtalálása, alkalmazása az előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. 

Differenziazione

A differenciálás a feladat ismertetésével kezdődik: személyes beszélgetés, inspirálás, segítségnyújtás. A csoportok kialakítása során a csoporttagok képességeinek kiegyenlítődése a különböző kompetenciák megléte, vagy hiánya figyelembe vételével.

Az értékelés folyamán figyelembe kell venni a csoport tagjainak az önmagához és képességéhez, tehetségéhez mért elért eredményt és az ötlet formálása során a végeredmény elérésének útját.

 

 

 

Compiti a casa, project task

A csapatok munkatervet, gondolati térképet készítenek (bubbl). A csoport tagok meghatározzák, hogy ki, melyik munkafolyamért felelős és a határidőket. Ezáltal követhetőbb a feladatrészek elkészülése, az eredmény (tervek) minősége a munakfolyamat fázisainak tükrében.