Viselettörténeti kiállítás tervezés – lesson / project plan

Plantyp
Unterrichtsplan
Bereich
Művészetek és humán tudományok
Thema, Lernbereich
Kiállításrendezés
Berufsbezogene Fächer
Klasse
Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Berufliche Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
Térlátás, innovatív kreativitás, együttműködés, design gondolkodás, prezentáció, kommunikáció fejlesztés
Unterrichtsmethode
csoportmunka
projektalapú tanulás
Lern- und Entwicklungsziele
Az óra végén elkészítik egy viselettörténeti kiállítás tervét, melyet prezentálni is képesek
Konzepte
Tevezés, méretarány, viselettörténet, kiállítási rendszerek, arculat
Erforderliche Werkzeuge
Laptop, okostelefon, papír, színes technika
Dauer
3 órablokk
Vorab veröffentlichte Projektmaterialien
Einführungsteil und Vorbereitung des Unterrichts- / Projektplans
 • Csoportok kialakítása 
 • Creative Commons Search
 • Pinterest gyűjtés
 • prezi vetítése a 60-as, 70-es évek stílusának, férfi, női viseletének bemutatása.
 • Bubbl.us alkalmazásban gondolati térkép lekészítése, ötletek rendszerezése, a munkafolyamat rögzítése.

 

Umsetzung des Unterrichts / Projektplans
 • Brainstorming
 • Creative Commons Search gyűjtés alapján moodboard készítés
 • Az alaprajz és a stílusjegyek alapján a tér beosztása, elválasztó vonalak kijelölése.
 • Illusztrátorban a kiállítás design elemeinek megtervezése, arculatának kialakítása.
 • A posztamensek, vitrinek, babák elhelyezkedésének meghatározása, a bemutatndó ruhák kihelyezésének megtervezése.
 • A kiállítás információs rendszerének koncepciójának kialalkítása az arculai jegyek felhasználásával. 
 • Vázaltok készítése
 • A tervek elkészítése Photoshop, Illusztrátor, 3D STUDIO MAX segítségével
 • Prezi összeállítása a tervek bemutatásához
Verwendete Anwendungen
Bubbl.us
Adobe Illustrator
Prezi
Andere
Photoshop, 3D STUDIO MAX
Evaluierungsplan

A tervek és a prezentáció szövegesen, írásban történik a gyakorlati munka értékelésének szempontjai szerint. Az ötlet és a megvalósítás összhangja, a megfelelő módszerek megtalálása, alkalmazása az előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. 

Differenzierung

A differenciálás a feladat ismertetésével kezdődik: személyes beszélgetés, inspirálás, segítségnyújtás. A csoportok kialakítása során a csoporttagok képességeinek kiegyenlítődése a különböző kompetenciák megléte, vagy hiánya figyelembe vételével.

Az értékelés folyamán figyelembe kell venni a csoport tagjainak az önmagához és képességéhez, tehetségéhez mért elért eredményt és az ötlet formálása során a végeredmény elérésének útját.

 

 

 

Hausaufgabe, Projektaufgabe

A csapatok munkatervet, gondolati térképet készítenek (bubbl). A csoport tagok meghatározzák, hogy ki, melyik munkafolyamért felelős és a határidőket. Ezáltal követhetőbb a feladatrészek elkészülése, az eredmény (tervek) minősége a munakfolyamat fázisainak tükrében.