Viselettörténeti kiállítás tervezés – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Kiállításrendezés
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Rugalmasság és alkalmazkodókészség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Térlátás, innovatív kreativitás, együttműködés, design gondolkodás, prezentáció, kommunikáció fejlesztés
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
projektalapú tanulás
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végén elkészítik egy viselettörténeti kiállítás tervét, melyet prezentálni is képesek
Fogalmak
Tevezés, méretarány, viselettörténet, kiállítási rendszerek, arculat
Szükséges eszközök
Laptop, okostelefon, papír, színes technika
Időtartam
3 órablokk
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése
 • Csoportok kialakítása 
 • Creative Commons Search
 • Pinterest gyűjtés
 • prezi vetítése a 60-as, 70-es évek stílusának, férfi, női viseletének bemutatása.
 • Bubbl.us alkalmazásban gondolati térkép lekészítése, ötletek rendszerezése, a munkafolyamat rögzítése.

 

Az óra / projekt megvalósítása
 • Brainstorming
 • Creative Commons Search gyűjtés alapján moodboard készítés
 • Az alaprajz és a stílusjegyek alapján a tér beosztása, elválasztó vonalak kijelölése.
 • Illusztrátorban a kiállítás design elemeinek megtervezése, arculatának kialakítása.
 • A posztamensek, vitrinek, babák elhelyezkedésének meghatározása, a bemutatndó ruhák kihelyezésének megtervezése.
 • A kiállítás információs rendszerének koncepciójának kialalkítása az arculai jegyek felhasználásával. 
 • Vázaltok készítése
 • A tervek elkészítése Photoshop, Illusztrátor, 3D STUDIO MAX segítségével
 • Prezi összeállítása a tervek bemutatásához
Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Bubbl.us
Adobe Illustrator
Prezi
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Photoshop, 3D STUDIO MAX
Értékelési terv

A tervek és a prezentáció szövegesen, írásban történik a gyakorlati munka értékelésének szempontjai szerint. Az ötlet és a megvalósítás összhangja, a megfelelő módszerek megtalálása, alkalmazása az előre megadott szempontrendszer alkalmazásával. 

Differenciálás

A differenciálás a feladat ismertetésével kezdődik: személyes beszélgetés, inspirálás, segítségnyújtás. A csoportok kialakítása során a csoporttagok képességeinek kiegyenlítődése a különböző kompetenciák megléte, vagy hiánya figyelembe vételével.

Az értékelés folyamán figyelembe kell venni a csoport tagjainak az önmagához és képességéhez, tehetségéhez mért elért eredményt és az ötlet formálása során a végeredmény elérésének útját.

 

 

 

Házi feladat, projektfeladat

A csapatok munkatervet, gondolati térképet készítenek (bubbl). A csoport tagok meghatározzák, hogy ki, melyik munkafolyamért felelős és a határidőket. Ezáltal követhetőbb a feladatrészek elkészülése, az eredmény (tervek) minősége a munakfolyamat fázisainak tükrében.