Jobs, voluntary work – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Oktatás
Témakör, tanulási terület
angol
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Társadalmi és kultúrák közötti készségek
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
íráskészség, olvasási és szövegértési készség fejlesztése , életvezetési készségek fejlesztése
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Tanulási, fejlesztési célok
szókincsfejlesztés, nyelvtani struktúrák gyakorlása
Fogalmak
hivatalos levél, vonatkozó névmások gyakorlása
Szükséges eszközök
Projektor, English Plus 4 Oxford University Press tankönyv és munkafüzet, Laptop, JBL
Időtartam
45 perc
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Előző óra házi feladata: vonatkozó névmások: Mf. 51/1, 2

Az óra / projekt megvalósítása
 1.  

  Bevezetés: Szófelhő: A tanulók a bemutatott szófelhőt 1 percig memorizálhatják, majd minél többet le kell írniuk a felhőben látott szavakból. - Pármunka 

  A szófelhő linkje a WordArt alkalmazásban: https://wordart.com/edit/kr5pur5rg1wk

  2. Tanári kérdések: A szófelhőben található szavak milyen levélből származnak? 

                                Mi az az önkéntes munka? 

                                Milyen önkéntes munkák lehetségesek?

  3. Tk. 63. oldalán található levelet elolvassák a tanulók. Tanári kérdésekre válaszolnak a levéllel kapcsolatban. Gap filling: A hiányzó vonatkozó névmásokat beírják a levél szövegébe.

  Tk. 63/4. feladat: Listening: Pronunciation: helyes kiejtés gyakorlása.

  4. Tk. 63/2. feladat kivetítve: Írják be a tankönyvben a mondatokba a megfelelő vonatkozó névmásokat.

  5. Egyéni munka: A 63/3. feladat megoldása: Találják meg a vonatkozó mondatok másik felét.

  6. - Frontális munkában beszélgetés kivetített képekről: a képeken látható emberek foglalkozását határozzák meg: légi utaskísérő, recepciós, tanár. Milyen tevékenységet végez az adott foglalkozású ember? Melyiket végeznék szívesen önkéntes munkaként és miért? 

     - Pármunka: Írjanak olyan összetett mondatokat a képekkel kapcsolatban, amelyek tartalmazzák a tanult vonatkozó névmásokat!

      1.

  7. YouTube videó megtekintése: Jobs and occupations. 

  Pármunka: A videó 25 különböző foglalkozást említ. Írják le minél többnek a nevét.

  https://www.youtube.com/watch?v=Wvge8RGKpy8

  8. Pármunka: Mf. 53/3. Önkéntes munkára jelentkező levél kifejezéseinek megtalálása. 

  9. Házi feladat kiosztása és az órai munka értékelése

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Wordart
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
YouTube
Értékelési terv
 1. A szófelhőnél a legtöbb szót leíró pár pluszt kap.
Differenciálás

A házi feladatnál: Gyengébb tanulók a munkafüzet feladata alapján dolgoznak, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást válaszhatják a jelentkező levél megírásához.

Házi feladat, projektfeladat

Az órán tanultak alapján egy önkéntes álláshelyre jelentkező levél megírása. Gyengébb tanulók a Mf. 53/4. feladata alapján, a vállalkozóbbak az órán tanult bármely foglalkozást választhatják.