Brainstorming (možganska nevihta)

Vrsta metode
Ustvarjalne tehnike
Kratek povzetek
Metoda za ustvarjanje zamisli, ki bodo omogočile rešitev problema.
Opis

Metoda za ustvarjanje idej, ki bodo omogočile rešitev problema. Cilj je ustvariti čim več idej, ki jih je mogoče pozneje analizirati.

Pri uporabi metode upoštevajte naslednji postopek:

Velikost skupine: 5-15 (kritična masa)
velikost skupine je odvisna tudi od sestave in vodje skupine

Sestava skupine:
ustvarjalni ljudje, NE dominantni
raznolikost, strokovnjaki tudi z drugih področij

Vodja:
naloge: sestavljanje skupine, usklajevanje, preprečevanje kritik

Pričakovani rezultati ustvarjalnih skupin:
50 - 200 idej - 5 % uporabnih

 • zahteva okolje, v katerem se ljudje počutijo svobodno, da lahko izrazijo najbolj nemogoče in neverjetne rešitve problemov, ne da bi se bali očitkov ali obsodb s strani drugih
 • treba je imeti izvirno in spontano razmišljanje
Prednosti metode
 • Za uporabo vam ni treba biti visoko usposobljen strokovnjak ali visoko plačan svetovalec.
 • Enostavno razumevanje - ne gre za zapleteno tehniko
 • Je cenovno dostopna tehnika
 • Če je tehnika ustrezno nadzorovana, je lahko hiter način ustvarjanja idej
 • Spodbuja ustvarjalno razmišljanje in razmišljanje "out of the box"
 • ustvarja ideje in rešitve, ki jih je mogoče uporabiti tudi drugje.
 • Zagotavlja priložnost za obsežno sodelovanje in vključevanje
Izzivi in pasti metode ter načini, kako se z njimi spopasti
 • Če skupina ni ustrezno nadzorovana in poteka predolgo, lahko zahteva preveč časa.
 • Udeleženci se morajo zavedati, da z razmišljanjem o zamislih, ki ne bi bile nikoli uresničene, ne bodo povečali pričakovanj skupine za brainstorming
Praktični nasveti za uporabo
 • BREZ kritik
 • vnos čustev
 • uporaba asociacij
 • sprostitev, zabava
 • iskanje nenavadnih rešitev
Povratne informacije s strani učiteljev in učencev

Strukturirana in vodena nevihta možganov se učencem zdi zanimiva in poučna.