Másodlagos információforrások típusai – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Szolgáltatások
Tema, učno področje
Marketingkutatás
Poklicni predmet(i)
Razred
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kommunikáció és együttműködés
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
szaknyelv használata, az információ minőségének értékelése
Metoda poučevanja
beszélgetés
magyarázat
problémaalapú tanulás
Cilji učenja in razvoja
Az óra végére az diákok képesek lesznek beazonosítani a rendelkezésre álló információforrásokat és ezekből képesek lesznek információkat gyűjteni
Koncepti
információforrás, elsődleges forrás, másodlagos forrás
Potrebna orodja
Számítógép, kivetítő (okostábla), a diákok okostelefonjai
Trajanje
1 labor óra
Gradiva, ki se izdajo pred poukom ali za projekt

Mivel a diákoknak nincs tankönyvük, sem munkafüzetük, minden óra egy rövid leckevázlat lejegyzését feltételezi. A vázlathoz kapcsolódó példákat közösen találjuk meg.

A másodlagos információforrások típusai

A másodlagos adatforrások csoportjába az irodai kutatás során tanulmányozott adatok tartoznak.

 1. Belső információk – a vállalaton belülről származnak: a vállalat feljegyzési, adatai

   - könnyen hozzáférhetők

            PL: - könyvviteli adatok: mérleg, kimutatások (banki), számlák

- más belső adatok: az eladók jelentései, fogyasztói levelek (panaszkönyv), saját kutatások

 

 1. Külső információk – a vállalaton kívülről származnak
 • Statisztikai adatokStatisztikai Hivataltól vagy más cégektől származó információk

A statisztikai adatok lehetnek: hivatalosak, félhivatalosak, adatbankok

 • Különböző hivatalos intézmények kiadványai:
  • Kereskedelmi és Iparkamarák kiadványai (Camera de Industrie și comerț)
  • Kormány (Hivatalos közlöny/Monitorul oficial) kiadványai
  • Nemzeti Bank (BNR) kiadványai, információi: pl. valutaárfolyam, kamatláb                             
  • akadémiai kiadványok
 • sajtó: szaksajtó, napilapok, újságok, magazinok
 • a cégek üzleti jelentései
 • Internet

A külső információforrások lehetnek:

 • nemzetiek vagy nemzetköziek
 • hivatalosak vagy magánjellegűek
 • rendszeresen megjelenők (időszakos: napi, havi, negyedévi, évi) vagy egyszeri alkalommal megjelenők
 1. Kereskedelmi források – kutatási cégek szolgáltatásai, fizetni kell értük

Az információk meg kell feleljenek bizonyos feltételeknek: legyenek

 • pontosak
 • időszerűek (aktuálisak)

pl. - a népszámlálási adatok 10-12 évig érvényesek

     - az árak naponta, hentente változhatnak

     - a valutaárfolyam naponta változik

 • elégségesek – legyenek elegendőek a döntések meghozatalához
 • hozzáférhetőek

A másodlagos adatok egy kutatás kiindulópontját képezik, de legtöbbször nem nyújtanak elegendő információt a komoly döntések meghozatalához. Ezért válik szükségessé az elsődleges információk gyűjtése.

Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

- előző órán tanult elméleti részek átismétlése

 

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
Google Forms
Wordart
Načrt vrednotenja

Szóbeli értékelés az egész óra alatt megvalósul. 

Óra végén 10 perc alatt egy Google Forms tesztet kell kitöltsenek a diákok. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHk1K7pUGSwqR33eFRtAmZC-P791fLLU75w1pGwCJiHMPEKw/viewform?usp=sf_link

Diferenciacija

Van egy sérült gyermek az osztályban, ő nem boldogul az online tesztekkel, ezért ő egy három kérdésből álló klasszikus felmérőt fog írni:

1. Mi jellemző a másodlagos információforrásokra?

2. Nevezz meg három másodlagos információforrást!

3. Melyik az az információ, amely a hétvégeket és az ünnepnapokat kivéve, naponta változik és fontos szerepe van a külkereskedelemben?

Domača naloga, projektna naloga

A házi feladatot Google dokumentum formájában osztom meg a csoporttal.

https://docs.google.com/document/d/1gxGa50TS8tMKhGjAYSdkoIvO0qGltogyWeheJw_98qg/edit?usp=sharing