Magok – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Razred
Metoda poučevanja
projektalapú tanulás
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Cilji učenja in razvoja
A tanuló legyen képes...
Potrebna orodja
Mobiltelefon, számítógép, internet hozzáférés, vetőmag, ...
Gradiva, ki se izdajo pred poukom ali za projekt
Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Összefoglalás: A projektben a tanulók megismerik a .............

Izvajanje učne ure/projekta

Módszertani eljárások

  1. foglalkozás

Az oktató a tanórán megismerteti a tanulókkal a projekt témáját, menetét és elvárásait....

Načrt vrednotenja
  1. A projektmunka megkezdése előtt:

A projektmunka megkezdése előtt fontos feladat a ...

Diferenciacija

A tehetséges tanulók ...