Magok – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Évfolyam
Módszer, tanulásszervezési
projektalapú tanulás
Tanulási, fejlesztési célok
A tanuló legyen képes...
Szükséges eszközök
Mobiltelefon, számítógép, internet hozzáférés, vetőmag, ...
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Összefoglalás: A projektben a tanulók megismerik a .............

Az óra / projekt megvalósítása

Módszertani eljárások

  1. foglalkozás

Az oktató a tanórán megismerteti a tanulókkal a projekt témáját, menetét és elvárásait....

Értékelési terv
  1. A projektmunka megkezdése előtt:

A projektmunka megkezdése előtt fontos feladat a ...

Differenciálás

A tehetséges tanulók ...

Fájl csatolása