Magok – lesson / project plan

Plantyp
Unterrichtsplan
Bereich
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Klasse
Unterrichtsmethode
projektalapú tanulás
Lern- und Entwicklungsziele
A tanuló legyen képes...
Erforderliche Werkzeuge
Mobiltelefon, számítógép, internet hozzáférés, vetőmag, ...
Vorab veröffentlichte Projektmaterialien
Einführungsteil und Vorbereitung des Unterrichts- / Projektplans

Összefoglalás: A projektben a tanulók megismerik a .............

Umsetzung des Unterrichts / Projektplans

Módszertani eljárások

  1. foglalkozás

Az oktató a tanórán megismerteti a tanulókkal a projekt témáját, menetét és elvárásait....

Evaluierungsplan
  1. A projektmunka megkezdése előtt:

A projektmunka megkezdése előtt fontos feladat a ...

Differenzierung

A tehetséges tanulók ...

Angehängte Datei