Diagnostična Ocena

Vrsta metode
Metode ocenjevanja
Kratek povzetek
Metoda zbiranja informacij o učenju s pomočjo ocenjevanja za izboljšanje lastnosti posameznikov in skupin.
Opis

Diagnostično ocenjevanje je skupek pedagoških postopkov in ukrepov, ki razkrivajo rezultate in težave določene stopnje pedagoškega procesa. Njegova glavna naloga je zagotoviti podlago za spremenjene strategije poučevanja in učenja ter pripraviti podlago za pedagoške odločitve.

Diagnostično ocenjevanje je orodje za zavedanje situacije, za ugotavljanje predhodnega znanja učencev, njihove motivacije za učenje, interesov in učnih preferenc. Diagnostična ocena služi učitelju - in seveda učencu -, pridobljene informacije pa se lahko uporabijo za učinkovito načrtovanje procesa poučevanja in učenja. Diagnostično ocenjevanje ne bo ocenjeno z oceno. Vendar je pomembno, da učenci dobijo smiselne povratne informacije o svojih rezultatih.

Diagnostično ocenjevanje se lahko uporablja v različnih fazah procesa poučevanja/učenja.

Prednosti metode

Da bi zagotovili učinkovitost poučevanja in učenja, je pomembno vedeti, ali imajo učenci znanje, ki ga želimo nadgraditi. Diagnoza nam bo pomagala pri odločitvi, kako začeti in nadaljevati delo s skupino učencev. Diagnostično ocenjevanje ima pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju individualiziranih učnih poti.

Izzivi in pasti metode ter načini, kako se z njimi spopasti

Rezultati diagnostičnega ocenjevanja in situacijskega zavedanja se lahko uporabijo tudi na napačen način, npr. kadar služijo kot podlaga za trajno ločevanje in selekcijo učencev, za katere velja, da so si podobni.

Praktični nasveti za uporabo

Diganostično ocenjevanje je osnovno orodje v zbirki orodij učitelja. Diagnostično ocenjevanje vključuje zbiranje in podrobno ocenjevanje podatkov o znanju in spretnostih učencev na določenem študijskem področju. Ti podatki učiteljem pomagajo pri podpiranju učnih potreb učencev z zagotavljanjem ustreznih pedagoških orodij in oblikovanjem namenskih učnih procesov.

Najpomembneje je, da ima učitelj na voljo pripravljena, vnaprej razvita diagnostična orodja, ki jih lahko uporabi, kadarkoli je negotov glede uspešnosti uporabljene učno-vzgojne prakse. V optimalnem primeru ima šola skupen nabor diagnostičnih orodij, ki jih lahko uporabljajo vsi kolegi učitelji, rezultati ocenjevanja pa se obdelujejo skupaj.