Gazdasági ismeretek - Viszonyszámok – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Üzlet, közigazgatás és jog
Szolgáltatások
Témakör, tanulási terület
Viszonyszámok
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Módszer, tanulásszervezési
magyarázat
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére a diákok képesek lesznek a viszonyszámok rendszerében eligazodni, a képleteket kiszámítani, megkülönböztetni.
Fogalmak
Viszonyszámok felépítése, képlete
Szükséges eszközök
Számológép, redmenta feladat megoldásához számítógép vagy okostelefon
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Az óra elején egy képletgyűjteményt adok át a diákoknak, melyben az ismertetni vágyott mutatószámok képlete szerepel

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Az óra elején az adminisztrációt elvégzem, a hiányzókat rögzítem a krétában.

Az egyes mutatószámok jelentőségét, a megismerésükkel járó előnyöket, korábbi/más tantárgyakból, tanulmányokból ide kapcsolódó példákat hozok, hogy felkeltsem az érdeklődésüket

Az óra / projekt megvalósítása

Az óra I. szakaszában az elméleti részben bemutatom a mutatókat, mindegyik alapfogalmát tisztázom. 

Az óra II. szakaszában példát oldunk meg. 

Az óra III. szakaszában pedig a redmenta tesztet adom ki hogy kipróbálhassák a képességeiket az órán tanultak alapján. 

(Csatolva: redmenta teszt - a link tartalma akkor tekinthető meg, ha a Redmenta feladatkészítő alkalmazásban regisztrált felhasználó és belépett)

A teszt szándékosan könnyű, az első sikerélmény elérése a cél. 

Redmenta teszt

 

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Redmenta
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Értékelési terv

A teszt többször is kitölthető, értékelem azt aki első alkalommal már jó eredményt (80% feletti) ér el. 

Ennek az órának az anyagát mindenképpen még több alkalommal, gyakorlati óra keretében feladatmegoldással folytatjuk, hogy gyakorlat-orientáltan tudják alkalmazni a mutatószámok készítését és értékelését. 

 

Differenciálás

A teszteket később kiértékelem, és ez önmagam számára is egy visszajelzés

Házi feladat, projektfeladat

Mindig adok ki több házi feladatot, hogy a tudásukat el tudják mélyíteni. 

Csatolva: házi feladatok a témában