Tervezési feladat fotósoknak Creative Cloud alkalmazásával – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Tervezési feladat fotográfusoknak
Szakmai tantárgy(ak)
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Produktivitás és számonkérhetőség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Kreatív készségek (fantázia), grafikai programok alkalmazása, saját fotók felhasználásával
Módszer, tanulásszervezési
problémaalapú tanulás
értékelési módszer
Tanulási, fejlesztési célok
A vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép) és kifejezőeszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használata.
Fogalmak
Rézkarc hatás, digitális gravírozás, szöveges textúra, kollázs és montázs, fotógrafikus portré, hét zsínkontraszt
Szükséges eszközök
Számítógép, saját fotók, Creative Cloud fiók, Adobe programok ismerete, Adobe oktatóanyagok
Időtartam
4X45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

A montage és a collage szó is francia eredetű, az előbbi jelentése „összeillesztés”, míg az utóbbié „ragasztás”. Az emberek többsége az olyan alkotásokat nevezi egyik vagy másik néven, amelyek papírképekből kivágott, összeillesztett és egy újabb lapra felragasztott elemekből állnak. A montázs technikája a fotózásnak köszönhetően alakult ki. A fotómontázsok lényege az, hogy több fotót úgy illesztenek össze, hogy azok továbbra is egységes képet alkottak. Az a fontos, hogy a szemlélőnek úgy tűnjön, mintha a különböző elemekből összeépített kép az egy fotó lenne. Egy jól sikerült montázs (fénykép) valóságos hatást kelt, ugyanakkor egyértelmű, hogy a látvány ilyen formában a való életben nem állhat elő. A montázs a szürrealista művészek kedvelt eszköze. A montázs tehát törekszik arra, hogy a végleges kép valószerűnek látszódjon, ezért tökéletesen összemossa az alapanyagául szolgáló képeket. Ezzel szemben a kollázs-technika arra törekszik, hogy kiemelje a saját “ragasztottságát”.

A kollázsokon feltűnően elkülönülő képelemek alkotnak egy képet. Ezek a képek közel sem egységesek, és egyáltalán nem valósághűek. A technika lényege az, hogy megmutatja, hogy az eredeti képek bár különböző forrásból valók, mégis van valami kapcsolat közöttük. Így az összevisszaság ellenére a kollázsnak mégis van valamilyen mondanivalója. A kollázs a dadaista művészek kedvelt eszköze. A két műfaj közötti határvonalat nehéz pontosan meghúzni, hiszen vannak olyan képek, amelyeknél nem tudjuk megítélni, hogy a határok elmosása hangsúlyosabb-e, vagy pedig a különböző források kiemelése. Ma egyébként montázsnak nevezik az olyan képeket is, amelyek több fotóból állítják össze egy adott tárgy képét, és kollázsnak hívják azokat a képeket, amelyeken az egységes látvány sok kicsi, különböző dolgokat ábrázoló képből áll össze.

A feladat legfontosabb eleme a Creative Cloud programok eszközeinek gyakorlatban való alkalmazásának elsajátítása és azok magabiztos alkalmazása a saját és önálló montázsok megalkotásában.

Montázs és kollázs a művészet történetében:

http://philippehalsman.com/

https://artofcollage.wordpress.com/2019/09/26/hannah-hoch/

How to create a digital collage in Adobe Photoshop:

https://helpx.adobe.com/photoshop/how-to/make-complex-selection.html?playlist=/services/playlist.helpx/products:SG_PHOTOSHOP_1_1/learn-path:key-techniques/playlist:topic/set-header:additional-photoshop-projects-more-more/en_us.json

Craft surreal images using digital photomontage:

https://www.adobe.com/creativecloud/photography/discover/photomontage.html

How to make a photo composite in Adobe Photoshop:

https://helpx.adobe.com/photoshop/how-to/composite-photo.html

Philippe Halsman
Philippe Halsman: Dali atomicus

 

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Kollázs feladat prezentáció. Creative Cloud tárhelyek szakszerű használata. A könyvtárak alkalmazása Photoshopban. A kollázs feladathoz szükséges template-k importálása. A rétegek és maszkok kezelése. Linkek kezelése.

Free Photoshop Collage Templates:

https://creativecloud.adobe.com/discover/article/free-photoshop-collage-templates

Oktató videó az órai munkához:

https://youtu.be/dUqvOikhj3k

Az óra / projekt megvalósítása

A prezentáció alapján mindenki megpróbálja saját fotók alkalmazásával megoldani a feladatot.

Kollázs feladat - munka az órán
Kollázs feladat - munka az órán
Kollázs feladat - munka az órán
Kollázs feladat - munka az órán

 

Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Adobe Creative Cloud
Értékelési terv

Az órai feladatokat egy Lightroom albumban osztom meg a csoporttal. A Lightroom albumban szívecskével lehet jelölni, ha tetszik egy kép. De megjegyzést is lehet hozzáfűzni. Alább, egy korábbi feladat legtöbb szívecskét kapott grafikájáról készült screeshot látható a Lightroom galériában. A bal alsó sarokban 9 szív és 4 hozzászólás jelzi, hogy az osztály ezt a képet értékelte a legjobb munkának.

A csoport által legjobbnak ítélt fotógrafika
A csoport által legjobbnak ítélt fotógrafika

 

Házi feladat, projektfeladat

Tervezzetek fotógrafikákat, ha lehet ugyanazokból a portréfotókból, amelyeket a kollázs és montázs feladathoz is használtatok. Tanulmányozzátok a Creative Cloud oktatóanyagait és alkalmazzátok az abban tanultakat! Keverhetitek a különböző technikai megoldásokat a látványosabb eredmények érdekében.

Vektoros portré grafika oktatóanyag:

https://helpx.adobe.com/hu/illustrator/how-to/minimum-vector-portrait.html

 

Vektoros portré grafika oktatóanyag
Vektoros portré grafika