IKT projektmunka I. - Projektszervezés és -menedzsment I. – Óraterv

Terv típusa
Projektterv
Szektor
Információs és kommunikációs technológiák
Témakör, tanulási terület
Projekt alapfogalmai, projekttervezési technikák
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Információs műveltség
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Önismereti és kommunikációs készségek fejlesztése, Csapatmunka és együttműködés, Prezentációs készségek fejlesztése, Projektszervezés és -menedzsment, Csapatban végzett projektmunka
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
hálózatalapú tanulás
kutatásalapú tanulás
projektalapú tanulás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
Az órasorozat végén a csoportmunkában elkészített projektmenedzsment-témához kapcsolódó digitális tartalmakat, anyagokat prezentálják a tanulók. Végezzék el az önértékelést, társas és csoportértékelést.
Fogalmak
projekt alapelemei, időtervezés, CPM, Gantt-diagram, NOA
Szükséges eszközök
projektor, számítógép, internet, okostelefon
Időtartam
6 x 45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

 Feladatkiadás 

 

 

Feladatok 

 

  1. csoport 

Készítsetek egy online, a csoporttársakkal megosztott Excel-táblázatot, amelyben rögzítve lesz a munkaterv 

Javasolt oszlopok:

qr kód az 1. feladathoz

 

Az elkészült munkákat, kérem, töltsétek fel a Moodle-oldalra, és 5 percben mutassátok be a csoporttársaknak.

 

  1. csoport 

Készítsetek egy online, a csoporttársakkal megosztott Excel-táblázatot, amelyben rögzítve lesz a munkaterv 

Javasolt oszlopok: 

 

qr kód a 2. feladathoz

Az elkészült munkákat, kérem, töltsétek fel a Moodle-oldalra, és 5 percben mutassátok be a csoporttársaknak

  1. csoport 

 

Készítsetek egy online, a csoporttársakkal megosztott Excel-táblázatot, amelyben rögzítve lesz a munkaterv 

Javasolt oszlopok: 

qr kód a 3. feladathoz

Az elkészült munkákat, kérem, töltsétek fel a Moodle-oldalra, és 5 percben mutassátok be a csoporttársaknak.

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

 Bevezető 

 

 qr kód

 

 

Az óra / projekt megvalósítása

Kiscsoportos munkában 3-5 fő együtt dolgozva, digitális eszközöket használva készíti el a kiadott feladatokat.

Elsőként feladatmeghatározás és felelősök kijelölése a tanulók feladata. Majd kutatómunkát kell végezni, a kapott anyagokat rendszerezni kell. Közben valaki a megvalósításhoz szükséges digitális eszközöket kiválasztja, a csoportmunka kollaborációs terét létrehozza, és megosztja társaival.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Bubbl.us
Google Forms
Tankockák (Learningapps)
MS Teams
Moodle
Linoit
Canva
Meistertask
Mentimeter
Értékelési terv

Értékelési szempontok 

Office 365 Forms kérdőívekkel történt az értékelés

Önértékelés:  

 

  

 

Társértékelés: 

 

Csapatok értékelése:  

 

Vetwork workshop értékelés: 

Differenciálás
  • kiscsoportos munkában egymást fejlesztik a tanulók tanári mentorálással
  • közös kollaborációs térben fórumozással kérdezz-felelek
Fájl csatolása