SWOT analysis

Vrsta metode
Ustvarjalne tehnike
Kratek povzetek
SWOT is a strategic planning technique used to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats in order to achieve improvement of organizations.
Opis

Analiza SWOT je orodje, ki se izvaja s pomočjo preproste matrike 2 x 2. Vsaka celica predstavlja en vidik (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti) situacije, problema ali cilja.

Vsaka celica predstavlja en vidik obravnavane teme: prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Prednosti in slabosti veljajo za notranja vprašanja, ki izhajajo iz notranjega okolja in delovanja organizacije, medtem ko so priložnosti in nevarnosti odvisne od zunanjih dejavnikov. Matriko lahko izpolnjujemo postopoma, vsako celico posebej, ali pa pri posameznem elementu hkrati poiščemo vse štiri vidike in nato preidemo na naslednji element.

SWOT analysis model

PREDNOSTI
 znotraj podjetja
Kaj nam gre dobro od rok?
Prepoznane prednosti 
strateški ukrepi

SLABOSTI
 znotraj podjetja
Kaj nam gre slabo?
ugotovljene slabosti
strateški ukrepi

PRILOŽNOSTI 
zunanje okolje
Katere so priložnosti za izboljšanje, rast?
ugotovljene priložnosti
ukrepi za izboljšanje

OGROŽITVE
zunanje okolje
kaj nas ogroža in ovira?
Prepoznane grožnje
Ukrepi za izboljšanje

Prednosti metode
  • Izvedba je hitra in enostavna, saj poteka v obliki izpolnjevanja jasne in preproste matrike.
  • Pomaga tudi pri razumevanju poslovanja in načina ravnanja v prihodnosti
  • Uporablja se lahko na katerem koli področju, zato je zelo razširjena
Izzivi in pasti metode ter načini, kako se z njimi spopasti

SWOT je namenjena kot izhodišče za razpravo in sama po sebi menedžerjem ne more pokazati, kako doseči konkurenčno prednost, zlasti v hitro spreminjajočem se okolju.

Če se ukvarjamo z eno samo močjo, npr. obvladovanjem stroškov, lahko zanemarimo njihove slabosti, npr. kakovost izdelkov.

Ne zagotavlja mehanizma za razvrščanje pomembnosti enega dejavnika v primerjavi z drugim na katerem koli seznamu. Posledično je težko določiti, kolikšen je dejanski vpliv posameznega dejavnika na cilj.

Zbiranje in analiza podatkov SWOT vključujeta subjektiven proces, ki odraža pristranskost posameznikov, ki zbirajo podatke in sodelujejo pri brainstormingu. Poleg tega lahko vhodni podatki za analizo SWOT precej hitro zastarajo.

Ustvarja enodimenzionalni model, ki vsako lastnost problema razvršča kot prednost, slabost, priložnost ali grožnjo. Posledično se zdi, da ima vsaka lastnost samo en vpliv na analizirani problem. Vendar pa je lahko en dejavnik hkrati prednost in slabost.

Praktični nasveti za uporabo

Izvaja se lahko individualno ali v skupinah, primeren je tudi za osebno analizo.

  • Začnite z zunanjimi dejavniki
  • Prednosti in slabosti pretvorite v priložnosti
  • Priložnosti in časovni okviri
  • Grožnje niso pod vašim nadzorom
  • Uporabite dejanske podatke
  • Določite prednostne naloge za pomembne elemente
Povratne informacije s strani učiteljev in učencev

Za učence je ta metoda na splošno zanimiva in privlačna.