"From Sources to a Star"

Vrsta metode
Ustvarjalne tehnike
Kratek povzetek
Sistematično inventivno razmišljanje. V primeru inovacij iz virov imamo opraviti z obstoječimi izdelki v nasprotju s strankami in njihovimi potrebami.
Opis

Iskanje novih priložnosti za preoblikovanje, nadgradnjo itd. izdelkov, katerih življenjski cikel se izteka; te priložnosti je razmeroma enostavno uresničiti in tržiti, saj izhajajo iz obstoječih virov. Metoda je sestavljena iz naslednjih faz: 

  • Preoblikovanje (preoblikovanje z odstranitvijo in zamenjavo zahtevane ali bistvene funkcije ali nadgradnja/modernizacija obstoječe funkcije)
  • Pomnoževanje (izbrani del se pomnoži zaradi boljše učinkovitosti)
  • Ločevanje (nekateri bistveni deli se razdelijo ali razdelijo, da se ustvari nova sestava izdelka)
  • Integracija (funkcionalnim elementom izdelka se dodelijo nove naloge, sicer se združijo ali integrirajo)
  • Povezovanje (ustvarjanje novih povezav med elementi, ki prej niso bili povezani, ali preoblikovanje obstoječih povezav).
Figure: Innovating a product from existing sources
Inoviranje izdelka iz obstoječih virov
Preoblikovanje: bistvena funkcija
Pomnoževanje: za boljšo učinkovitost
Povezovanje: prej nepovezani elementi
OBSTOJEČI IZDELEK
Ločevanje in ponovna namestitev elementov
Vključevanje: funkcij ali elementov

Shema, opisana na sliki: Inoviranje izdelka iz obstoječih virov se lahko uporabi pri izvajanju posameznih faz metodologije. Ni treba upoštevati zapisanega vrstnega reda faz. Vsaka faza sheme se lahko izvaja neodvisno od drugih, prav tako pa glede na obravnavani izdelek ni treba izvesti vseh faz. Vendar pa se je pri iskanju priložnosti treba osredotočiti na obstoječe razmere in razpoložljive vire. V bistvu moramo na podlagi analize izdelka odkriti - kateri njegovi elementi in/ali funkcije ovirajo nadaljevanje njegovega življenjskega (tržnega) cikla. Tako lahko ugotovljene problematične ali zastarele elemente izdelka na novo oblikujemo ali obnovimo in posodobimo ter tako podaljšamo njegov življenjski cikel. Ključna značilnost te metode je, da pri inovacijah izhajamo le iz obstoječega stanja in že razpoložljivih virov. Metoda hitrega in umazanega inoviranja (QaDIM), pri kateri se izvaja podobno načelo inoviranja, ni omejena z viri, saj inoviramo na podlagi potenciala obstoječega izdelka.

Primer: To je predvsem posledica cenejšega, vendar manj kakovostnega uvoza z vzhodnih trgov. Zaradi obstoječe visoke kakovosti proizvodnje in sorazmerno visokih stroškov materiala cene izdelka ni bilo mogoče bistveno znižati, zato je bilo odločeno, da se poiščejo možnosti za ohranitev tržnega položaja z izboljšavami obstoječe proizvodnje. Njihove ciljne stranke so bili mladi, aktivni starši, zato je podjetje razmišljalo predvsem v smeri zadovoljevanja njihovih posebnih potreb in življenjskega sloga. Zbrali so fokusno skupino, ki so jo sestavljali oblikovalci poganjalčkov, mladi starši, tržniki ali trgovci na drobno.

Figure: Example of innovation from existing resources
Primer inovacije iz obstoječih virov
TRANSFORMIRANJE: dodajanje tečaja osnovni osi, da postane zložljiva
MNOŽENJE: Dodatno zadnje kolo za izboljšanje stabilnosti
povezovanje: tečaj omogoča preoblikovanje iz skuterja v kolo za ravnotežje 
OTROŠKI SKUTER
RAZDELITEV: zdaj ima 4 kolesa različnih velikosti in 2 platformi za individualno nastavitev
VKLJUČEVANJE: Dodan je blatnik nad osjo kolesa za zaščito pred umazanijo

Podjetje je iskalo priložnosti le ob upoštevanju obstoječih elementov izdelka in razpoložljivih virov, tj. ni želelo razviti novega izdelka. Poleg zdaj dodane možnosti preproste preobrazbe iz poganjalca v kolo za ravnotežje so možnosti za podaljšanje življenjske dobe izdelka našli v možnosti zlaganja za lažje prenašanje, ko se otrok utruja; dodajanju koles za večjo stabilnost; individualni konfiguraciji glede na okoliščine otroka in posebnosti terena ter dodajanju zaščite pred umazanijo. Odločitev podjetja, da bo proizvajalo kombinacijo skuterja in kolesa za ravnotežje, se je izkazala za pravilno, saj je bila na trgu najuspešnejša.
 

Prednosti metode

Celovit postopek ustvarjanja idej na podlagi obstoječih elementov izdelka in razpoložljivih virov.

Izzivi in pasti metode ter načini, kako se z njimi spopasti

Ta metoda zahteva več časa, vsaj 2 do 3 dni, saj je treba natančno preučiti različne vidike obstoječega izdelka in možnosti, da bi zaznali vse možnosti in priložnosti.

Praktični nasveti za uporabo

Metoda se običajno izvaja v skupini.