Ókori görög művészet, görög vázák – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Művészetek és humán tudományok
Tema, učno področje
művészettörténeti áttekintés, archaikus görög kerámiák formavilága, (díszítő)motívumkincs, sík-kompozíció, tervezés, kivitelezés
Razred
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
Kezdeményezés és önirányítás
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
megfigyelés, szimmetria, pontosság, ismétlődés, felületkitöltés
Metoda poučevanja
projektalapú tanulás
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Cilji učenja in razvoja
sík-kompozíció létrehozása, díszítő-motívumok tervezése-kivitelezése rajzi eszközökkel, felületképzés, -rendezés, -kitöltés
Koncepti
mítosz, Hellász, keramikosz, geometrikus- feketealakos- vörösalakos vázák
Potrebna orodja
papír, ceruza, fekete (tű)filc, olajpasztell, tus, kaparó
Trajanje
2x45 perc
Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Jelentés, E-napló beírás

Előkészítő rész:

  • eszközök előkészítése, ellenőrzése… (műszaki rajzlap, ceruza, olajpasztell, filctoll, olló, ragasztó)

- óra bevezetése, óra tárgyának ismertetése, kapcsolása más tantárgyi ismeretekhez - a média eszközeivel (ITK)
“mythosz”- mese, Krétai bika-kultusz (Minotaurusz), Athéni (Theseus, Ariadné)

- Ókori Görögország (Hellász) > fennmaradt műalkotások (épületek, szobrok, vázák) > Athéni keramikusok (“keramikosz”) > kerámia készítés (animációs film https://youtu.be/-97BkWNxvG0?si=YsRNUu2vE1KvqAyP)

Izvajanje učne ure/projekta

- vázák (forma/funkció szerint: Amphora, Kylix, Hydria, Kratér, Lekythos, stb
díszítés szerint: geometrikus, feketealakos, vörösalakos - képanyag)

- megfigyelési szempontok: formavilág, díszítőmotívumok

 

 feladat ismertetése, kiadása > “Dobj egy vázát!” játékos vázafestészet: rajzolás (segédlettel), satírozás, festés, kaparásos technika (sgraffito) (önálló munka).  

 https://youtu.be/5wIc6Y4cSr4?si=ssNrEoM80k0zHfCr

Drugo orodje, ki ni vključeno v prejšnji seznam
YouTube video
Načrt vrednotenja

- órai munka értékelése

 

  • formakövetés
  • felületkitöltés
  • geometrikus díszítővonalak
  • összhatás

- elpakolás, a munkák beadása/elvitele - legközelebbi folytatásra