Ókori görög művészet, görög vázák – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
művészettörténeti áttekintés, archaikus görög kerámiák formavilága, (díszítő)motívumkincs, sík-kompozíció, tervezés, kivitelezés
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kezdeményezés és önirányítás
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
megfigyelés, szimmetria, pontosság, ismétlődés, felületkitöltés
Módszer, tanulásszervezési
projektalapú tanulás
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
sík-kompozíció létrehozása, díszítő-motívumok tervezése-kivitelezése rajzi eszközökkel, felületképzés, -rendezés, -kitöltés
Fogalmak
mítosz, Hellász, keramikosz, geometrikus- feketealakos- vörösalakos vázák
Szükséges eszközök
papír, ceruza, fekete (tű)filc, olajpasztell, tus, kaparó
Időtartam
2x45 perc
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Jelentés, E-napló beírás

Előkészítő rész:

  • eszközök előkészítése, ellenőrzése… (műszaki rajzlap, ceruza, olajpasztell, filctoll, olló, ragasztó)

- óra bevezetése, óra tárgyának ismertetése, kapcsolása más tantárgyi ismeretekhez - a média eszközeivel (ITK)
“mythosz”- mese, Krétai bika-kultusz (Minotaurusz), Athéni (Theseus, Ariadné)

- Ókori Görögország (Hellász) > fennmaradt műalkotások (épületek, szobrok, vázák) > Athéni keramikusok (“keramikosz”) > kerámia készítés (animációs film https://youtu.be/-97BkWNxvG0?si=YsRNUu2vE1KvqAyP)

Az óra / projekt megvalósítása

- vázák (forma/funkció szerint: Amphora, Kylix, Hydria, Kratér, Lekythos, stb
díszítés szerint: geometrikus, feketealakos, vörösalakos - képanyag)

- megfigyelési szempontok: formavilág, díszítőmotívumok

 

 feladat ismertetése, kiadása > “Dobj egy vázát!” játékos vázafestészet: rajzolás (segédlettel), satírozás, festés, kaparásos technika (sgraffito) (önálló munka).  

 https://youtu.be/5wIc6Y4cSr4?si=ssNrEoM80k0zHfCr

Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
YouTube video
Értékelési terv

- órai munka értékelése

 

  • formakövetés
  • felületkitöltés
  • geometrikus díszítővonalak
  • összhatás

- elpakolás, a munkák beadása/elvitele - legközelebbi folytatásra