Making a living – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Művészetek és humán tudományok
Tema, učno področje
szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése, szociális készség fejlesztése
Poklicni predmet(i)
Razred
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kezdeményezés és önirányítás
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Metoda poučevanja
csoportmunka
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Cilji učenja in razvoja
Az óra végére a diákok képesek lesznek angolul megválaszolni a gyakori munklainterjú kérdéseket: A cél az, hogy a diákok gyakorolják és elsajátítsák a gyakran előforduló munkainterjú kérdések megválaszolását angol nyelven.
Koncepti
a állásinterjúhoz szükséges fogalmak
Potrebna orodja
okos tábla, okos telefon
Trajanje
50 perc
Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Az óra bevezető részében a tanár vizuális segédeszközöket használ, az okos táblára vetít képeket, hogy felkeltse a diákok figyelmét és vizuális támpontot adjon a tanóra témájához. Ezek a képek különböző foglalkozásokat ábrázolnak. A diákok kisebb csoportokba osztva dolgoznak (ideális esetben 3-4 fős csoportok), és mindegyik csoport kap egy feladatlapot, amelyen a képeken látható foglalkozások meghatározásainak leírásai szerepelnek. A diákok feladata az, hogy együttműködve határozzák meg a foglalkozásokat a leírások alapján.

A tanár bátorítja a diákokat, hogy vitassák meg a lehetséges válaszokat és indokolják meg döntéseiket. Fontos, hogy a csoportokban vegyes szintű és különböző képességű diákok legyenek, így lehetőség nyílik az együttműködésre és a tanulásra egymástól.

Az előző feladatot követően a csoportoknak ki kell választaniuk 10 szakmát, amelyeket úgy gondolnak, hogy a legnépszerűbbek a fiatal generációk körében. Ezeket a szakmákat a csoportok WordArt formájában jelenítik meg, hogy kreatív és vizuális módon mutassák be válaszaikat. Miután elkészültek a WordArt-kompozíciókkal, a csoportok bemutatják egymásnak a munkájukat, megosztják a válaszaikat és indoklásokat adnak a kiválasztott szakmák mellett.

Az utolsó lépésben a csoportoknak lehetőségük van rangsorolni a legközkedveltebb foglalkozásokat. Ehhez beszéljék meg egymással a választott szakmák előnyeit és vonzerejét, majd közösen döntsék el, hogy melyik foglalkozás áll a legmagasabb helyen a rangsorban. A csoportok megoszthatják a végeredményüket egymással.

Izvajanje učne ure/projekta

A diákok egyenként kapnak egy olvasmányt, amely a sikeres munkainterjú témájához kapcsolódik. Az olvasmány bemutatja a különböző típusú interjúkérdéseket, valamint tanácsokat ad az ezekre adandó válaszokkal kapcsolatban. A diákoknak a kijelölt időn belül el kell olvasniuk az anyagot, majd csoportokban dolgozva, okostelefon segítségével részt kell venniük egy Kahoot platformon lévő igaz-hamis szövegértés feladaton. A csoportoknak egy okostelefonra van szükségük a Kahoot platformon való részvételhez. A diákoknak együtt kell munkálkodniuk a feladat megoldásán, közösen válaszolva az igaz-hamis állításokra az olvasmány alapján.

 Az óra következő része a hallgatás utáni szövegértés. Ehhez használjuk az Upstream - Upper Intermediate tankönyvben található hanganyagot és a hozzá tartozó feladatot. A diákoknak a LearningApps platformon lévő interaktív feladat segítségével kell megoldaniuk a feladatot. A diákok okostelefont használva válaszolnak a kérdésekre és kitölthetik a beviteli mezőket a LearningApps felületén.

Az óra záró mozzanataként a diákok egy interjú párbeszédet kell összerakjanak a már kialakítot csoportban. A diákok különféle interjúkérdéseket és válaszokat kapnak, amelyeket össze kell illeszteniük a megfelelő párbeszéd formájában.

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
Wordart
Tankockák (Learningapps)
Kahoot
Načrt vrednotenja

Csoportmunka szummatív értékelése:

  • Csoportmunka eredményessége: a tanár értékeli, hogy a csoportok milyen mértékben érték el a feladat megoldásához szükséges célokat és eredményeket.

  • Együttműködés és kommunikáció: a tanár értékeli a diákok közötti együttműködést, kommunikációt és problémamegoldó képességet a csoportmunka során.

  • Prezentáció: a tanár értékeli a csoportok által készített WordArt-kompozíciókat és a szakmák bemutatását, valamint azt, hogy mennyire hatékonyan és kreatívan prezentálták válaszaikat.

Szövegértés feladat értékelése:

  • Pontosság: a tanár értékeli a diákok válaszainak pontosságát és helyességét az igaz-hamis szövegértés feladaton keresztül.

  • Szövegértési készség: a tanár értékeli, hogy a diákok mennyire értették meg az olvasott és hallgatott szöveget és mennyire tudták alkalmazni az anyagban található információkat a feladat megoldásához.


 

Domača naloga, projektna naloga

Interjúkészítés:

  • A diákok állítsanak össze egy listát interjú kérdésekből, amelyeket egy munkaadó feltehetne egy adott pozícióhoz. A diákoknak gondolkodniuk kell a releváns kérdésekről és azokra adandó válaszokról is.