Making a living – lesson / project plan

Plantyp
Unterrichtsplan
Bereich
Művészetek és humán tudományok
Thema, Lernbereich
szókincsbővítés, beszédkészség fejlesztése, szociális készség fejlesztése
Berufsbezogene Fächer
Klasse
Kompetenzen, zu entwickelnde Fähigkeiten
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kezdeményezés és önirányítás
Kreativitás és innováció
Kritikus gondolkodás és problémamegoldás
Unterrichtsmethode
csoportmunka
Allgemeine(s) Fach,Fächer
Lern- und Entwicklungsziele
Az óra végére a diákok képesek lesznek angolul megválaszolni a gyakori munklainterjú kérdéseket: A cél az, hogy a diákok gyakorolják és elsajátítsák a gyakran előforduló munkainterjú kérdések megválaszolását angol nyelven.
Konzepte
a állásinterjúhoz szükséges fogalmak
Erforderliche Werkzeuge
okos tábla, okos telefon
Dauer
50 perc
Einführungsteil und Vorbereitung des Unterrichts- / Projektplans

Az óra bevezető részében a tanár vizuális segédeszközöket használ, az okos táblára vetít képeket, hogy felkeltse a diákok figyelmét és vizuális támpontot adjon a tanóra témájához. Ezek a képek különböző foglalkozásokat ábrázolnak. A diákok kisebb csoportokba osztva dolgoznak (ideális esetben 3-4 fős csoportok), és mindegyik csoport kap egy feladatlapot, amelyen a képeken látható foglalkozások meghatározásainak leírásai szerepelnek. A diákok feladata az, hogy együttműködve határozzák meg a foglalkozásokat a leírások alapján.

A tanár bátorítja a diákokat, hogy vitassák meg a lehetséges válaszokat és indokolják meg döntéseiket. Fontos, hogy a csoportokban vegyes szintű és különböző képességű diákok legyenek, így lehetőség nyílik az együttműködésre és a tanulásra egymástól.

Az előző feladatot követően a csoportoknak ki kell választaniuk 10 szakmát, amelyeket úgy gondolnak, hogy a legnépszerűbbek a fiatal generációk körében. Ezeket a szakmákat a csoportok WordArt formájában jelenítik meg, hogy kreatív és vizuális módon mutassák be válaszaikat. Miután elkészültek a WordArt-kompozíciókkal, a csoportok bemutatják egymásnak a munkájukat, megosztják a válaszaikat és indoklásokat adnak a kiválasztott szakmák mellett.

Az utolsó lépésben a csoportoknak lehetőségük van rangsorolni a legközkedveltebb foglalkozásokat. Ehhez beszéljék meg egymással a választott szakmák előnyeit és vonzerejét, majd közösen döntsék el, hogy melyik foglalkozás áll a legmagasabb helyen a rangsorban. A csoportok megoszthatják a végeredményüket egymással.

Umsetzung des Unterrichts / Projektplans

A diákok egyenként kapnak egy olvasmányt, amely a sikeres munkainterjú témájához kapcsolódik. Az olvasmány bemutatja a különböző típusú interjúkérdéseket, valamint tanácsokat ad az ezekre adandó válaszokkal kapcsolatban. A diákoknak a kijelölt időn belül el kell olvasniuk az anyagot, majd csoportokban dolgozva, okostelefon segítségével részt kell venniük egy Kahoot platformon lévő igaz-hamis szövegértés feladaton. A csoportoknak egy okostelefonra van szükségük a Kahoot platformon való részvételhez. A diákoknak együtt kell munkálkodniuk a feladat megoldásán, közösen válaszolva az igaz-hamis állításokra az olvasmány alapján.

 Az óra következő része a hallgatás utáni szövegértés. Ehhez használjuk az Upstream - Upper Intermediate tankönyvben található hanganyagot és a hozzá tartozó feladatot. A diákoknak a LearningApps platformon lévő interaktív feladat segítségével kell megoldaniuk a feladatot. A diákok okostelefont használva válaszolnak a kérdésekre és kitölthetik a beviteli mezőket a LearningApps felületén.

Az óra záró mozzanataként a diákok egy interjú párbeszédet kell összerakjanak a már kialakítot csoportban. A diákok különféle interjúkérdéseket és válaszokat kapnak, amelyeket össze kell illeszteniük a megfelelő párbeszéd formájában.

Verwendete Anwendungen
Wordart
Tankockák (Learningapps)
Kahoot
Evaluierungsplan

Csoportmunka szummatív értékelése:

  • Csoportmunka eredményessége: a tanár értékeli, hogy a csoportok milyen mértékben érték el a feladat megoldásához szükséges célokat és eredményeket.

  • Együttműködés és kommunikáció: a tanár értékeli a diákok közötti együttműködést, kommunikációt és problémamegoldó képességet a csoportmunka során.

  • Prezentáció: a tanár értékeli a csoportok által készített WordArt-kompozíciókat és a szakmák bemutatását, valamint azt, hogy mennyire hatékonyan és kreatívan prezentálták válaszaikat.

Szövegértés feladat értékelése:

  • Pontosság: a tanár értékeli a diákok válaszainak pontosságát és helyességét az igaz-hamis szövegértés feladaton keresztül.

  • Szövegértési készség: a tanár értékeli, hogy a diákok mennyire értették meg az olvasott és hallgatott szöveget és mennyire tudták alkalmazni az anyagban található információkat a feladat megoldásához.


 

Hausaufgabe, Projektaufgabe

Interjúkészítés:

  • A diákok állítsanak össze egy listát interjú kérdésekből, amelyeket egy munkaadó feltehetne egy adott pozícióhoz. A diákoknak gondolkodniuk kell a releváns kérdésekről és azokra adandó válaszokról is.