Talajtani ismeretek – Óraterv

Terv típusa
Projektterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Témakör, tanulási terület
kertészeti talajtan
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
IKT (információ, kommunikáció, technológia)
Kezdeményezés és önirányítás
Kommunikáció és együttműködés
Médiaműveltség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Önálló munkavégzés, csapatban együttműködés
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
A projekt végére képesek a talajok felismerésére
Fogalmak
arany-féle kötöttségi szám,
Szükséges eszközök
okostelefon, projektor, keverőtál , mérőhenger egyéb: föld, víz
Időtartam
4+1 óra
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

https://www.youtube.com/watch?v=vgRb98o_7y8&t=2497s

Talajtan #1 - Bevezetés a talajtanba

 

https://www.youtube.com/watch?v=cyLiPO4lGg4&t=440s 

   Talajok szemcseösszetételének vizsgálata, fizikai talajféleségek elkülönítése

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

1. óra   A projekthez kiadott filmek megbeszélése . A felmerülő kérdések megválaszolása.

Az óra / projekt megvalósítása

2- 3. óra  A  talajtani alap ismeretek  átismétlése PPT segítségével.

 

https://dmc.prompt.hu/sites/default/files/2023-10/Talajtan.pdf

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Tankockák (Learningapps)
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
okostelefon
Értékelési terv

4. óra    Tankockák (Learningapps)- játékos tudás felmérés

 

5. óra  teszt kitöltés

              tesztek kiértékelése  ( társértékelés)

Differenciálás

Tesztek  kiértékelése , a csoport dinamika felmérése  után az elért eredmények alapján  csapat vezető választása.

Házi feladat, projektfeladat

Csoportos feladat. Az iskola több pontján talajminta vétel, és a talajok tulajdonságainak megállapítása, értékelése.