Ugrósok rávezető gyakorlatai Lippozoo kártyákkal – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Ugrósok rávezető gyakorlatai
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kreativitás és innováció
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Fejlesztési célok: • a testi, motoros képességek, nagymozgások, • egyensúlyérzék, • szem-kéz, szem-láb koordináció, • a ritmus- és zenei érzék, • kinesztetikus érzékelés, • utánzás
Módszer, tanulásszervezési
játékosítás
Tanulási, fejlesztési célok
Ugrások magabiztos elsajátítása
Fogalmak
népzene, népi ének, népi játék, ugrások
Szükséges eszközök
lippozoo kártyák
Időtartam
45 perc
Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Bemelegítés:

-Járás, futás feladatokkal, 

-Szarkatánc

-Ugrás különböző kartartásokkal

Az óra / projekt megvalósítása

Játékos feladatok Lippozoo kártyákkal:

1. Földre helyezett korongok:

A földre helyezett korongoknak nagy szerepe van az adott motívum, mozgássor megtanulásakor. Ilyenkor tanítványaink egyszerre látják a LippoZoot és a hozzá kapcsolódó mozgásos feladatot. 

-Kötetlen térformában nagy, majd kis térközökkel elhelyezve.

-Kötött formában pl körben

-Sorban elhelyezve

A gyakorlatokat változatossá tehetjük a feladat ismétlésszámának módosításával. 

Kézben tartott kártyák:

  • Frontálisan a pedagógus mutatja a kártyákat.
  • Kis csoportokban.
  • Párban.
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
Laptop és Bluetooth hangfal
Értékelési terv

Megfigyelés, megbeszélés.

Differenciálás

Fiúk és lányok külön csapatokban táncolják a kártyák motívumait.

Házi feladat, projektfeladat

Házi feladat: Mindenki rajzoljon le otthon egy Lippozoo pályát.