Területszámítás – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Mérnöki tevékenység, gyártás és építőipar
Évfolyam
Módszer, tanulásszervezési
fordított osztályterem
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére a tanulók képesek lesznek trapéz, paralelogramma területének kiszámítását életszerű feladatokban alkalmazni.
Fogalmak
párhuzamos, magasság, alap, szár
Szükséges eszközök
mérőszalagok, előre kivágott alakzatok, kilépő kártyák (Plickers)
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Kiadott videó:

Teszt kitöltése, amivel felidézzük a terület kiszámítási módokat.

https://wordwall.net/play/13090/725/781

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

4 fős csoportokat alkotunk.

Minden csoport kap egy síkidomot (trapéz, téglalap, négyzet) és egy mérőszalagot. Számítsák ki a területét.

Az óra / projekt megvalósítása

Mondjanak a diákok példákat trapéz alakú tárgyakra a való életből.

Értékelési terv

Plickers kilépő kártyák - aki jó választ ad, csomagolhat / mehet.

Differenciálás

Plusz feladatlap (ld. melléklet)

Házi feladat, projektfeladat

Tk. 54/3,4