Helyes hangadás – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Hangképzés
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kezdeményezés és önirányítás
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Hangerő, hallás, szövegkiejtés, kifejező éneklés
Módszer, tanulásszervezési
szemléltetés
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
A növendék képes legyen minél szebb és erőteljesebb hangadásra. A dal szövegének értelmezésére és az érzések átadására.
Szükséges eszközök
Zongora, okostelefon, hangszóró
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Kották, zenei alapok

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Fontos tudnom aludt-e, szomorú-e, torka milyen állapotban van. Őszintén
kíváncsi vagyok. Ha szükség van rá,
megvigasztalom, vagy együtt örülök vele/velük. Ha egy mód van rá, próbálom humorral feloldani.(Az a leggyorsabb.)

Az óra / projekt megvalósítása

Egyszerű hasi légzőgyakorlat, állva, fekve. 12 mp-ig bent tart,12 mp-ig sziszeg.
Relaxációs légzés elsajátítása. 4:16:8

Figyelem a helyes testtartáson, légzésen, magánhangzókon, mássalhangzókon. Első skála:
mömmemmimmammom
m . Majdnem zümmögő skála, csak azokat azért nem szeretem, mert könnyen befeszülnek tőle.
Ebben a rövid magánhangzók segítenek, de a sok m hangzó jól bezengeti, bekapcsolja a rezonáns üregeket. A következő skála: bibibibibi. Ambitusa t5. Sok b hangzóautomatikusan beindítja a
rekeszizmokat. Ezáltal sokkal kisebb teher jut a hangszalagokra, így a hangszín is szebb lesz.
Persze nem egyik napról a másikra.A 3. skála: rárarorúrárarorurá. A sok r hangzó jól előre hozza az
énekhangot. Sőt, a prózait is. A 4. egy könnyű koloratúr skála. Hangterjedelme n6.mijaaaaEzt hurutoldó skálának is hívom, mert segít megtisztítani a gyors apró mozgásaival a hangszalagokat.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
PowerPoint 2016+ videó rögzítés
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
mobiltelefon
Értékelési terv

Minden diákot saját képességeihez mérten értékelek.

Házi feladat, projektfeladat

Ugyanazt kell gyakorolni, amit órán átvettünk.