A német levélforma és levélírás gyakorlása – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Mezőgazdaság, erdészet, halászat és állategészségügy
Témakör, tanulási terület
Levélírás, levélforma német nyelven
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kommunikáció és együttműködés
Produktivitás és számonkérhetőség
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
Írásbeli kommuniláció
Tanulási, fejlesztési célok
A tanulók elsajátítják a német levélírás formai követelményeit és ötleteket kapnak a levél tartalmi elkészítéséhez (ezt pl az érettségi ezen feladatánál is jól fogják tudni hasznosítani).
Szükséges eszközök
okostelefon, projektor
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

A feladtlap linkjét az óra kezdetén küldöm a tanulóknak.

 https://www.liveworksheets.com/sz3339987pz

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

A tanulókat az óra kezdetekor 2-3 fős csoportokra osztom. Minden csoport kap az előzetesen kiválasztott levelekből. Feladatuk először a különbségek megállapítása lesz a magyar és a német levélforma között.

Majd a különböző levélrészekben (bevezetés, tárgyalás, befejezés) keresniük kell a jellegzetes szófordulatokat.

Az óra / projekt megvalósítása

A tanulók a Padlet segítségével prezentálják az összegyűjtött kifejezéseket, ezeket a projektoron szemléltetik.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Padlet
Liveworksheets
Mentimeter
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
esetleg Wordwall
Értékelési terv

Az értékelés Quislet és Mentiméter segítségével történik.

Differenciálás

Ennél a feladatnál nem jellemző.

Házi feladat, projektfeladat

A házi feladat egy rövid levél elkészítése lesz a megismert forma és szókincs segítségével.