MaNDA

Kratek povzetek
Madžarski nacionalni digitalni arhiv
Opis

Madžarski nacionalni digitalni arhiv (od 1. januarja 2017) je spletna javna zbirka digitaliziranih kulturnih dobrin madžarskih muzejev, knjižnic, arhivov, zasebnih zbirk, organizacij civilne družbe, kulturnih in izobraževalnih ustanov.

Namen baze je zbrati in organizirati digitalizirana sredstva ter jih dati na voljo javnosti ob spoštovanju avtorskih pravic. Zagotavlja vpogled in razkriva kulturne vsebine, katerih lokacijo bi bilo težje prepoznati brez enotne baze podatkov.

manda

Jezik vmesnika
Angleščina
Madžarski