Metoda obrnjene učilnice

Vrsta metode
Metode poučevanja in učenja
Vrsta metod poučevanja in učenja
Osredotočena na študente
Kratek povzetek
Učitelj pred poukom razdeli učencem gradivo, da ga obdelajo doma in tako prihrani več časa za skupinsko delo v razredu.
Opis

Po definiciji mednarodne nepridobitne skupnosti učiteljev (flippedlearning.org), ustanovljene s strani učiteljev (Jon Bergmann, Aaron Sams), ki so prvi uporabili to metodo:

Definition of FC

("Obrnjeno učenje je pedagoški pristop, pri katerem se neposredno poučevanje iz skupinskega učnega prostora prenese v individualni učni prostor, pri čemer se skupinski prostor spremeni v dinamično, interaktivno učno okolje, v katerem učitelj usmerja učence pri uporabi konceptov in ustvarjalnem sodelovanju pri predmetu.")

(Flipped Learning Network)

Obrnjena učilnica je pristop k učenju, ki je bolj osredotočen na učence, pri čemer ti pred poukom prejmejo gradivo za predavanja, običajno v digitalni obliki, med samim poukom pa izvajajo bolj aktivne in participativne dejavnosti. Ta pristop učencem omogoča, da se o temah učijo zunaj pouka, v svojem lastnem tempu, v razred pa pridejo informirani in bolje pripravljeni, da sodelujejo v razpravah o temi in uporabijo svoje znanje z aktivnim učenjem. Namen tega aktivnega učenja v razredu je osredotočiti se na veščine na višji ravni, kot so ustvarjanje, analiziranje in vrednotenje.

Prehod od tradicionalne strukture predavanj, ki jo vodi učitelj, k aktivnejšemu pedagoškemu pristopu, osredotočenemu na učence, lahko le-te spodbuja k analizi in razmišljanju o učenju ter olajša razvoj veščin na višji ravni.

Ključne značilnosti metode, ki spodbujajo aktivno učenje:

 • prilagodljiva okolja
 • pristop, osredotočen na učence
 • načrtovana vsebina
 • strokovni pedagogi

Source: Mária Hartyányi et al.: Flipped Classroom in practice - Innovating Vocational Education, iTStudy Hungary, Gödöllő, 2018.

Priročnik za učitelje (povezava je navedena spodaj) poleg znanja, potrebnega za uporabo metode, vsebuje tudi izkušnje učiteljev v poklicnem izobraževanju, ki so preizkusili metodo flipping.

"Menim, da je ta metoda ključ do prihodnosti poklicnega izobraževanja, kjer poučujem. Zaradi avdiovizualnih spretnosti generacij X in Y ter pogojev za uporabo sodobnih IKT orodij je ta metoda najprimernejši sistem poučevanja in učenja. Gre za način razvijanja in krepitve medosebnih spretnosti in kompetenc, za katere se zdi, da v tej starostni skupini izginjajo.

Osebno menim, da je ta metoda revolucionarna, in jo priporočam celotni učiteljski skupnosti, ne glede na poučevani predmet."

Prednosti metode
 • model, osredotočen na učence, povečuje vključenost in spodbuja boljše razumevanje ter dolgoročno ohranjanje pridobljenega znanja
 • učinkovitejša izkoriščenost časa v učilnici s poudarkom na praktični uporabi znanja
 • učenci pridejo k pouku bolje pripravljeni, saj so snov predhodno preučili
 • več priložnosti za aktivno učenje v razredu
 • pomaga vključevati učence v učni proces in povečuje njihovo samostojnost
 • priložnost za ustvarjanje zbirk virov, ki jih lahko vedno znova uporabljajo tako učitelji kot učenci
 • učenci z različnimi učnimi stili se lahko učinkovito učijo
 • več priložnosti za osebno interakcijo
 • spodbuja razvoj veščin višjega razreda z analizo, vrednotenjem, ustvarjanjem, kritičnim razmišljanjem in reševanjem problemov
 • izboljšuje rezultate učencev
 • uporablja se lahko v skupinah učencev z različnimi učnimi sposobnostmi
Izzivi in pasti metode ter načini, kako se z njimi spopasti

Kaj če nekateri učenci ne morejo dostopati do videoposnetka?

 • Gradivo lahko kopirate na USB ključek ali celo poskrbite za tehnično opremo, ki jo lahko učenci odnesejo domov.

Kaj če si kdo ne ogleda videoposnetka?

 • Vedno so obstajali in bodo obstajali učenci, ki ne naredijo domače naloge, tega smo kot učitelji navajeni. Pri metodi obrnjene učilnice ni nič drugače.

Obstajajo pa orodja, ki jih lahko uporabimo, če želimo, da učenci sodelujejo, in vanje vgradimo kontrolne točke, da se prepričamo, da so opravili dodeljeno nalogo. Lahko jih na primer prosimo, da si delajo zapiske, ali pa videoposnetek vgradimo na spletno mesto in nanj priključimo vprašalnik GoogleForms.


Vprašanje lahko postavite tudi v samem videoposnetku, odgovor nanj pa je "vstopnica" za udeležbo pri pouku. Obstaja veliko načinov, kako preveriti, ali učenci opravijo dodeljeno nalogo. Pomembno je, da jim naložite odgovornost. Če se nekateri vseeno odločijo, da si videoposnetka ne bodo ogledali pred uro, jih spodbudite, da si ga ogledajo v razredu, medtem ko drugi že aktivno delajo in od vas dobijo pomoč pri težjih nalogah.

Praktični nasveti za uporabo

Priporočamo vam, da se tega lotite po korakih. Ugotovite, kateremu razredu bi "obračanje" bolj koristilo.

Za začetek izberite temo, s katero imajo vaši učenci običajno težave. Na primer, v 4. razredu učitelji matematike pravijo, da učenci težko obvladajo daljše deljenje. V tem primeru bi morali svojo prvo obrnjeno učno uro pripraviti na podlagi tega.

Povratne informacije s strani učiteljev in učencev

Students' opinion on FC

KAJ JE UČENCEM VŠEČ PRI METODI

 • Videoposnetke lahko gledam kjer koli, potrebujem le svoj telefon
 • učitelja smo lahko videli v novi situaciji
 • Učno vsebino lahko obdelujem tako, kot mi najbolj ustreza
 • pouk je bolj ustvarjalen in živahen
 • Pouk je bolj zanimiv in aktiven
 • Pozitivne izkušnje, boljše vzdušje

 

Teachers' opinion on FC

UČITELJI O SVOJIH OBRNJENIH UČILNICAH

 • ... učenci so se naučili več kot pri frontalnem pouku
 • Metodo bi rad uporabil pri raznih predmetih
 • Dobro vzdušje, nekoliko bolj hrupno kot pri običajnem pouku, z veliko interakcije
 • "...učenci so samo vprašali: zakaj tega nismo naredili že prej? Prejel sem velik aplavz!"