Innovation Cube

Vrsta metode
Ustvarjalne tehnike
Kratek povzetek
This methodology guides our thinking towards incremental as well as breakthrough ideas, while its application also leads to consideration of future needs.
Opis

Inovacijska kocka udeležence sistematično usmerja k širšemu načinu obravnavanja in reševanja problemov in potreb, priložnosti in idej za novosti ter k iskanju novih trgov. 

Postopek se sistematično izvaja z naslednjimi koraki:

  1. Analiza dimenzij (potrebe, uporabniki, problemi); poskušamo zbrati čim več informacij za vsako od treh dimenzij izzivov.
  2. "Polnjenje kocke" ali združevanje dimenzij z različnih področij, ki se izvaja tako, da najdemo združljive informacije o konvergentnih dimenzijah (npr. prihodnje potrebe obstoječih uporabnikov v povezavi z njihovimi latentnimi težavami) in nato s temi informacijami dopolnimo celotno kocko.
  3. Opredelitev problemov in priložnosti po kockah (glede na skupne informacije, s katerimi so bile kocke izpolnjene).
  4. Iskanje rešitev, ki predstavljajo priložnosti za inovacije v obstoječih izdelkih ali razvoj novih. V ta namen uporabimo eno od tehnik ustvarjanja idej.

 

Prednosti metode

Ta metoda, ki se uporablja predvsem za inovacije izdelkov in storitev, je usmerjena v sedanjost in prihodnost s predvidevanjem povsem novih trgov in izdelkov ter manjših inovacij na obstoječih trgih in izdelkih.

Praktični nasveti za uporabo

Brez predhodne priprave se lahko metoda izvede v preprosti in hitri različici, ki traja od 1 do 3 ure. Poglobljena izvedba, ki zahteva obsežne priprave, lahko traja veliko dlje, odvisno od velikosti in zapletenosti trga, panoge in izdelka. Tudi volja in ambicioznost sta seveda bistvena dejavnika v tem procesu!

Za izvajanje te metodologije je treba vključiti različne strokovnjake, ki imajo ustrezno zadostno znanje in izkušnje v zvezi s strankami, trgi, tehnologijami in zahtevami. Na ta način bodo tako oblikovane rešitve uporabne in uporabne. To v bistvu pomeni, da je skupinsko izvajanje te metode najbolj smiselno in tudi najbolj učinkovito.

Metoda se lahko izvaja preprosto in hitro ali pa bolj poglobljeno. V prvem primeru sistematično usmerjeno razmišljanje strokovnjakov po zgoraj navedenih potrebah, uporabnikih in problemskih področjih (po inovacijski kocki 3 x 2) zadošča za doseganje pozitivnih rezultatov brez dodatnih analiz. Če pa želimo izkoristiti celoten potencial metode, je treba opraviti poglobljeno oceno. To zahteva dodatne predhodne dejavnosti, ki vključujejo poglobljeno analizo obstoječih uporabnikov, analizo konkurence, skupaj z analizo razvojnih trendov tako v tej konkretni kot v drugih panogah. V poglobljeno različico je treba vključiti več udeležencev.