Operonski sistem – lesson / project plan

Vrsta učne ure/projektnega načrta
načrt lekcije
Sector
Se ne uporablja
Tema, učno področje
genetika
Poklicni predmet(i)
Razred
Kompetence/spretnosti, ki jih je treba razviti
Samoiniciativnost in samousmerjanje
Medijska pismenost
Produktivnost in odgovornost
Strokovne kompetence in spretnosti, ki jih je treba razviti
nadzor nad izražanjem genov pri prokariontih
Metoda poučevanja
inquiry based teaching
Predmet(-i) javnega izobraževanja
Cilji učenja in razvoja
Dijaki bodo razumeli princip delovanja operosnkega sistema in njegov pomen za bakterijo.
Koncepti
operonski sistem
Potrebna orodja
pametni telefon, tablica, računalnik
Trajanje
3 šolske ure
Gradiva, ki se izdajo pred poukom ali za projekt

V spletno učilnico se naloži skripto.

Vnaprej se posname (kombinacija inkscape, sozi, loom) videolekcija 1 (lac operon) in videolekcija 2 (trp operon).

Vnaprej se pripravi google obrazec.

Sestavi se zgodbo z vsemi navodili v sutoriju.

Uvodni del učne ure / Priprave na projekt

Videoklic (MST) za vse, kjer se na hitro (15 min) pregleda, kaj jih čaka v nadaljevanju.

Izvajanje učne ure/projekta

Dijaki si ogledajo videolekcije, naredijo zapiske, isto temo predelajo še s skripto in na koncu rešijo kviz na google obrazcih. 

v MS Teamsih se nastavi nalogo, da sliko svojih zapiskov oddajo kot domačo nalogo.

Na koncu se srečamo na video-klicu, da preverimo, če so naleteli na kake težave.

Digitalne naprave, ki se uporabljajo za ustvarjanje lastne vsebine
Google Forms
MS Teams
Sutori
Inkscape
Drugo orodje, ki ni vključeno v prejšnji seznam
loom, sozi
Načrt vrednotenja

Preko Google obrazcev se vidi, kako uspešni so bili dijaki pri usvajanju teme, na MST nalogi pa se tudi vidi, kaj so dijaki izpisali. Kombinacija kviza, zapiskov in končnega skupnega video-klica lahko prikaže morebitne napačne predstave, nerazumevanje ipd.

Domača naloga, projektna naloga

S slikopisom prikaži delovanje operonskega sistema na primeru lac in trp operona.