Módszer típusa
Tanítási-tanulási módszerek
Tanítási-tanulási módszer típusa
Tanárközpontú
Rövid összefoglalás
“A szemléltetés olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik.”
A módszer kifejtése

“A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik.” 

“Valóságos tárgyak, filmrészletek, fényképfelvételek, hangfelvételek hozzájárulhatnak az elbeszélés élményszerűségéhez, világosságához és érthetőségéhez.” 

Legősibb oktatási módszer, már családi nevelésben is megjelenik. Később az oktatásban is alkalmazzák. 

“A pedagógiai gondolkodók közül Comenius, Pestalozzi, Diesterweg, Usinszkij oktatásfelfogásában kap kitüntetett szerepet a szemléltetés.” 

A szemléltetés a szóbeli közléssel együtt jelenik meg. 

Két fő fajtája van: 

  • Közvetlen megfigyelés: „tárgyak, jelenségek, folyamatok közvetlen megjelenítését, a tények meghatározott csoportjának a nevelő által történő prezentálását jelentik” 

  • Közvetett megfigyelés: oktatási eszközök egyre bővülő választékával valósítható meg. 

A módszer előnyei

A tanulás bármelyik fázisában lehetőséget nyújt az alkalmazására. Tevékenységek elsajátításának kiindulópontja, vannak olyan tevékenységek, amik szemléltetés nélkül nagyon nehezen lennének elsajátíthatók. Pl. úszás, fémmegmunkálás, zenélés (hangszer) 

A módszerrel kapcsolatos kihívások, buktatók és azok kezelése

Kapcsolódni kell a megelőző és a következő anyagrészekhez, módszerekhez.  

A tanulók számára olyan eszközt kell kiválasztani, hogy mindenki számára jól látható/hallható/érzékelhető módon tudják követni. 

“Túlzottan gyakori alkalmazás csábításának ellent kell állnunk, nehogy megragadjanak tanulóink az ismeretelsajátítás konkrét-szemléleti szintjén.” 

Gyakorlati tippek a módszer alkalmazásához

Célszerű lépesek: 

A lényeg kiemelése a szemléltetés elengedhetetlen mozzanat. 

Tanulók aktivitását fenn kell tartani: kérdéseket kell megfogalmazni, feladatokat érdemes  kijelölni.

Módszer készítője
dr. Sediviné Balassa Ildikó