ütő versenyre felkészítés – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
ütő versenyre felkészítés
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kreativitás és innováció
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
ütéskombinációk, verőváltások
Módszer, tanulásszervezési
csoportmunka
Tanulási, fejlesztési célok
kávás ütések megszólaltatáa
Fogalmak
rim shot
Szükséges eszközök
kisdob, állvány, verő, kottaállvány, kotta, okostelefon
Időtartam
45 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

kotta

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

E.Novotney: A minute of news - kottában lévő  jelölések értelmezése, fordítása. 

Bemelegítő kézrendek.

Az óra / projekt megvalósítása

A darab eljátszása lassú tempóban, részenként. Különböző verők kiválasztása.

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Kahoot
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
mobiltelefon
Értékelési terv

Közösen a növendékkel kiértékeljük, melyik rész mennyire valósult meg, és min lehet még javítani.

Házi feladat, projektfeladat

Részenként gyakorolni a darabot, lassú tempóban.