A martellé vonás – Óraterv

Terv típusa
Óraterv
Szektor
Művészetek és humán tudományok
Témakör, tanulási terület
Martellé vonás
Szakmai tantárgy(ak)
Évfolyam
Fejlesztendő kompetenciák, készségek
Kreativitás és innováció
Fejlesztendő szakmai kompetenciák, készségek
vonókezelés
Módszer, tanulásszervezési
szemléltetés
Közoktatási tantárgy(ak)
Tanulási, fejlesztési célok
Az óra végére martellé vonást tartalmazó skála és egy darab elsajátítása
Fogalmak
martellé vonás
Szükséges eszközök
cselló, vonó, kotta, megfelelő méretű szék
Időtartam
30 perc
Óra előtt vagy projekthez kiadott anyagok

Pejtsik: Gordonka ABC (Editio Musica Budapest, 1998)

Az óra / projekt bevezető része, előkészítése

Bevezető beszélgetés, szükséges eszközök előkészítése, hangolás

Az óra / projekt megvalósítása

martellé vonás gyakorlása, üres húrokon, skálán, majd a választott darabon 

Tananyag készítéséhez használt alkalmazás
Google Forms
Egyéb, az előző listában nem szereplő digitális eszköz
-
Értékelési terv

a tanuló saját reflexiója, a tanár szóbeli értékelése és feljegyzés a füzetbe

Differenciálás

további, martellé vonást tartalmazó darabok blattolása a tanuló szintjén

Házi feladat, projektfeladat

az órán megtanult vonás gyakorlása, üres húron, skálán, darabokon